Lovende resultater i smertestudie med kreftmedisin

Kreftleger ved Sørlandet sykehus har tidligere observert at en kreftmedisin av typen EGFR-hemmer kan dempe alvorlige nervesmerter. Nå kommer de første resultatene fra en klinisk studie som legene har gjennomført sammen med legemiddelfirmaet Merck KGaA. – Resultatene er lovende, sier overlege Christian Kersten ved Senter for kreftbehandling.

​Sammen med overlegene Svein Mjåland og Marte Cameron står overlege Christian Kersten bak en randomisert, klinisk studie ved Senter for kreftbehandling. Studien kalles NoTOPain og er nå publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Pain Medicine. Her sammenlignes EGFR-hemmeren Cetuximab med placebomedisin, det vil si medisin uten virkning.

NoTOPain-studien inkluderte 14 pasienter med alvorlige, kroniske nervesmerter. Dette er pasienter som ikke har noe behandlingstilbud i dag, da de har utviklet resistens. Syv av pasientene har nerver i klem og syv har et kompleks regionalt smertesyndrom. Hver pasient fikk enten en intravenøs dose med placebo eller EGFR-hemmeren Cetuximab. Etter fire uker fikk alle pasientene den motsatte behandlingen, uten at legene eller pasientene visste hva de hadde fått. 

- Et flertall av pasientene oppnådde god effekt av behandlingen, og 8 av 14 fortsatte med EGFR-hemmer etter studien. Vi fikk det «kliniske signalet» vi var ute etter. Imidlertid er en studie på 14 pasienter for liten til at vi kan konkludere med at EGFR-hemmeren er bedre enn placebo. Observasjoner alene er imidlertid ikke nok til at helsemyndighetene kan godkjenne EGFR-hemmere til standard behandling av nervesmerter. En slik godkjenning forutsetter vanligvis positive resultater fra store kontrollerte studier. NoTOPain er første skritt i denne prosessen, sier Kersten.

Ledende nervesmerte-spesialist professor Nanna Brix Finnerup fra Aarhus universitetssykehus i Danmark uttalte seg om resultatene i Pain Medicine News i april:

«Nye medikamenter blir ofte identifisert via tilfeldigheter og jeg applauderer forskerne for å ha fulgt opp sine kliniske observasjoner med en klinisk studie. Selv om studien er negativ (statistisk, vår anm.), er resultatene lovende og rettferdiggjør videre kliniske studier eller andre studier for å forstå mekanismen og for å utvikle denne medikament-klassen for smertebehandling.»

- Resultatene av studien på 14 pasienter skal følges opp framover i samarbeid med forskere fra Skottland og Merck. Vi håper at resultatene fra NoTOPain-studien vil sette fart i utviklingen av EGFR-hemmeren som et behandlingstilbud til pasienter som lever med kroniske, tunge nervesmerter, sier Kersten.

NoTOPain-studien er et resultat av at det globale farmasøytiske selskapet Merck KGaA kjøpte rettighetene til å utvikle EFGR-hemmere til bruk på nervesmerter etter observasjonene fra de tre kreftlegene ved Sørlandet sykehus. Dette er Norges største lisensavtale innen helse til nå, og selve avtalen mellom kreftlegene, Sørlandet sykehus og Merck er håndtert av Inven2.