Misbruk av nødtelefonnummer: Ny prosedyre

Flekkefjord interkommunale legevakt og Sørlandet sykehus er enige om en plan for hvordan oppringninger til AMK-sentralen fra én person i distriktet skal håndteres framover. Det medfører at legevakten i Flekkefjord får en mer aktiv rolle i oppfølgingen av innringeren.

- Legevakten kjenner personen godt, og de foreslo dette. Vi er enige i at dette er den beste løsningen for innringeren. Derfor har vi utarbeidet en egen prosedyre som AMK nå skal følge når vedkommende ringer, sier fagdirektør Per Engstrand.

Beklager
De mange oppringningene til AMK fra én person har vært bredt omtalt. Sykehusledelsen har hatt flere møter med samarbeidspartnere for å forsøke å løse saken, og har innhentet råd fra Fylkeslegen, klinisk etikk-komité ved SSHF og fagpersoner ved andre helseforetak.

- AMK-personell har gjort jobben sin når de følger Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Denne skal sikre felles og lik respons fra alle landets AMK, basert på de opplysningene som kommer fram i samtalen mellom den som ringer 113 og AMK-operatøren. Dette er også i tråd med fylkeslegens tidligere vurdering av saken. Vi i ledelsen burde tidligere forstått at denne pasientens handlemønster ikke er fanget opp i prosedyrene Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Vi beklager at det ikke har vært mulig å komme til en omforent løsning tidligere. Det har medført belastning for alle involverte: Samarbeidspartnere, ansatte, og ikke minst pasienten, sier Engstrand.

Bekymringsbrev
Flekkefjord interkommunale legevakt har sendt foretaksledelsen et brev hvor det uttrykkes stor bekymring for samarbeidet med AMK.

- Vi setter stor pris på at legevakten er åpen og direkte om utfordringene denne saken har skapt, og ser på kritikken som konstruktive innspill til forbedring hos oss, sier fagdirektøren.

Han sier det skal være en grundig gjennomgang internt i Klinikk for prehospitale tjenester for å se på hva som eventuelt skal gjøres annerledes i framtiden.

- AMK har høy tillit og er befolkningens trygghet når det er nødvendig med akutt helsehjelp. Slik skal det fortsatt være, sier Engstrand.

Nå tar han initiativ til nye møter med samarbeidspartnere for å diskutere langsiktige løsninger på utfordringene.