Nå gjør vi PET-undersøkelser

Nå tilbyr Sørlandet sykehus undersøkelse med PET-skanner. Dermed slipper Agder-pasienter å reise til Oslo for å gjøre denne avanserte bildeundersøkelsen.

PET-skanner
PET-skanning er et viktig faglig løft, og et gode for pasientene som slipper å reise til Oslo.

- ​Sørlandet sykehus har inngått avtale om leie av en mobil PET-buss-løsning. Dette innebærer at befolkningen i Agder får et regionalt nytt helsetilbud. PET-bussen besøker fire ulike helseforetak i Helse Sør-Øst i løpet av en uke. SSHF er fra 4. mars ett av disse. Hver mandag kan nå pasienter i Agder få tilbud om PET-undersøkelse ved nukleærmedisinsk enhet i radiologisk avdeling Kristiansand, sier avdelingssjef Tone Mikalsen ved radiologisk avdeling.

PET står for Positron EmisjonsTomografi, og er en metode for å se hvordan radioaktivt merket druesukker fordeler seg i kroppen. Enkelte sykdommer fører til økt opptak av druesukker. Før undersøkelsen injiseres en liten dose radioaktivt druesukker i armen og man gjør deretter et bildeopptak etter en viss tid. I tillegg til PET gjøres CT som gjør at man får en god anatomisk fremstilling av kroppen.

- Stoffet har en relativt kort halveringstid, og kommer med fly fra Oslo hver mandag morgen. PET-undersøkelsen er et supplement til annen diagnostisk undersøkelse, som for eksempel MR og CT, og kan gi et utfyllende bilde av hvordan enkelte sykdommer utvikler seg, sier Mikalsen.

Det er kun sykehusets spesialister som kan henvise pasienter til PET-undersøkelse. I første omgang er det lungekreftpasienter som får dette tilbudet, men på sikt vil det utvides til også å gjelde andre pasientgrupper.

- Dette er et viktig faglig løft for Sørlandet sykehus, og et gode for pasientene som slipper å reise til Oslo for å få gjort denne undersøkelsen, sier Mikalsen.