Nå kan hjertepasienter få Impella-behandling

Sørlandet sykehus er godkjent for Impella-implantering hos pasienter med kardiogent sjokk eller annen alvorlig hjertesvikt.
– Nå kan vi redde flere av de aller sykeste hjertepasientene, sier fagleder ved PCI-senteret i Arendal, Slobodan Calic.

- Vi har alle klareringer på plass, og er endelig klare til å gjøre Impella-implantasjoner, sier Calic.

Det er Helse Sør-Øst som har gitt sin endelige godkjenning. Alt involvert personell er opplært og sertifisert.

Livstruende tilstander
Impella-behandling er årlig aktuelt for 10-15 pasienter fra Agder og Telemark, ifølge Calic. Dette er de aller dårligste hjertepasientene, som har kardiogent sjokk, alvorlig hjertesvikt eller som skal gjennom høyrisiko PCI-behandling.

Slobodan Calic

- 60-70 prosent av pasientene med kardiogent sjokk dør. Tidsfaktoren er svært vesentlig. Nå kan vi tilby enda bedre behandling for denne gruppen med svært krevende tilstander, sier Calic (over).

PCI-operatørene konfererer med Rikshospitalet før og under alle eventuelle implantasjoner.

Kraftig pumpe
Impella er verdens minste hjertepumpe, og implanteres gjennom et kateter i lysken. Pumpen legges i venstre hjertekammer og assisterer hjertets egen pumpefunksjon. Impellaen pumper 3,5-4 liter blod i minuttet til hovedpulsåren, og kan ligge i hjertet i opptil fem dager.

Haukeland universitetssjukehus var det første norske sykehuset som tok i bruk Impella for om lag 10 år siden. Nå utfører alle norske PCI-sentre med akuttberedskap denne behandlingen.

- Vi er stolte over at pasienter også i vår landsdel nå får dette tilbudet, som bedrer overlevelsen for de aller sykeste, sier Calic.