HELSENORGE

Ny klinikkdirektør for psykisk helse

Vegard Øksendal Haaland er ansatt som ny klinikkdirektør i Klinikk for psykisk helse (KPH).

Mevold peker på Haalands solide ledererfaring på strategisk nivå, både fra psykisk helse og somatikk.

- Dette kombinert med hans erfaring med virksomhetsutvikling, gjør Haaland til en sterk kandidat til stillingen, sier Mevold.

Hun understreker at hun har store forventinger til utviklingen av klinikken de neste årene, og peker på Nybygg psykisk helse som et viktig bidrag til en helhetlig videreutvikling av Sørlandet sykehus.

- Dette er helt sentralt for å gi pasientene en enda bedre helsetjeneste, sier Mevold.

Vegard Øksendal Haaland peker også på mulighetene som ligger i å være med i planleggingen av et nytt bygg som en inspirasjon til å ønske seg stillingen.

- Et helt nytt bygg gir en gylden mulighet til å være med å utvikle tjenestene til en viktig pasientgruppe og å skape rammer for et godt arbeidsmiljø med nye måter å jobbe på, sier han.

Haaland er spesialist i klinisk psykologi og organisasjonspsykologi, og kommer dermed tilbake til sitt fagfelt.

- Jeg har jobbet innenfor helsetjenesten til disse pasientgruppene i flere år tidligere, og det er naturlig nok også noe jeg er svært engasjert i.

Haaland tiltrer stillingen 21. september.