Sørlandet sykehus får én felles postadresse

Nytt felles dokumentsenter åpnet

Den 23.april ble snoren klippet, og det nye felles dokumentsenteret i Kristiansand ble erklært offisielt åpnet. Med det får Sørlandet sykehus én felles postadresse.

​Den nye adressen er:

Sørlandet sykehus
(lokasjon)
(avdeling)
Postboks 416 Lundsiden
4604 Kristiansand

Hvis du for eksempel skal sende et brev til medisinsk avdeling i Flekkefjord, blir den nye adressen:

Sørlandet sykehus
Flekkefjord
Medisinsk avdeling
Postboks 416 Lundsiden
4604 Kristiansand


All brevpost vil i utgangspunktet komme til Kristiansand, hvor den åpnes, sorteres og registreres for så å videresendes.