HELSENORGE

Nyttårsaften – hold avstand til hverandre og til rakettene

Øyelege Hanne Berg Gilbo ved Sørlandet sykehus håper sørlendingene tenker seg om og beskytter seg godt når rakketoppskytingen starter på nyttårsaften.

Hver nyttårsaften kommer det på norske sykehus inn pasienter med øyeskader etter bruk av fyrverkeri.

- Disse skadene kunne ha vært unngått dersom man behandlet fyrverkeriet med større varsomhet og klokskap, sier Gilbo.

Gilbo opplyser at hun har mottatt pasienter med ulik grad av skader på Sørlandet de siste årene - alt fra mindre brannsår rundt øyet, til at synet ikke er å redde.

- Uansett er det å skulle behandle øyne som har fått kruttslam fra fyrverkeri, forbundet med risiko. Og smerte. Vi må nemlig pirke alle de små partiklene fra kruttslammet ut av øyet med pinset, noe som sier seg selv er både tidkrevende og ubehagelig, sier øyelegen.

Hun har følgende råd og tips til dem som velger å fyre av raketter på nyttårsaften:

- For det første; bruk vernebriller. Disse fås kjøpt samme sted som man kjøper godkjent fyrverkeri. Når rakettene skytes opp, er det viktig å holde avstand og sørge for å passe på deg selv og omgivelsene. Ikke stå lent over rakettene, men gå vekk, understreker hun.

- Og husk; rakettene er like farlige dagen etter. Det hender nemlig at det blir liggende krutt som ikke har blitt fyrt av, og som plutselig tenner. Det er det ikke så mange som tenker på, sier hun.