Øker beredskapen for å sikre pasienters akutt-tilbud i psykiatrien

Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling går i grønn beredskap som følge av det pågående smitteutbruddet i rusmiljøet. 

- Smittesituasjonen i rusmiljøet i Kristiansand er uoversiktlig. Vi ser nå at situasjonen er krevende for driften av vårt akuttilbud. Vi etablerer derfor en stedlig kriseledelse for å sikre pasientenes tilbud, sier klinikkdirektør Vegard Øksendal Haaland.

Pasienter som har behov for hjelp på grunn av psykiske lidelser og/eller rusavhengighet skal fortsatt få nødvendig behandlingstilbud. 

Klinikken øker også beredskapen for å ivareta smittevern for pasienter og ansatte.