Oppgraderer til gul beredskap

Sørlandet sykehus oppgraderer til gul beredskap i forbindelse med det pågående utbruddet av koronaviruset.

- Vi har fått vår første smittede pasient og vi forventer flere i løpet av kort tid. Det er et økt behov for omdisponeringer av personell og utsettelse av planlagt pasientbehandling, sier administrerende direktør Nina Mevold.

Pasientene som blir berørt, vil bli kontaktet av sykehuset per telefon.

Det er innført adgangskontroll i hele sykehuset.

Derfor blir du møtt av vekter ved inngangen av sykehuset Mer informasjon til pasienter, ansatte og media på beredskapssiden