HELSENORGE

Oversikt over styresaker i forbindelse med saken om uønskede hendelser

Her er informasjon og dokumentasjon til styret samlet, i kronologisk rekkefølge. De samme dokumentene er å finne under styredokumentene for hvert styremøte frem til februar 2022.

2019

April
ADs orientering – Informasjon om uønskede hendelser ved SSF

J
uni
ADs orientering - Oppsummering av status og svar på tilsyn knyttet til SSF

Administrerende direktør har satt i gang arbeidet med videreutvikling og styrking av kvalitetssystemet til SSHF, og i dette arbeidet legges det inn rutiner for å bedre styrets mulighet til å gjennomføre sitt tilsynsarbeid.

2020

Februar
ADs gjennomgang av blant annet legens bakgrunn og vurdering av opptak til LIS-løp

Mars
Status sak om uønskede hendelser og mediebildet
Informasjon om SSHFs rutiner og struktur vedr. varsling om uønskede hendelser
Vedlagt rutine for varsling om uønskede hendelser

April
AD orienterer om status Konsernrevisjonen

September
AD orienterer om fremdriften til Konsernrevisjonen

September – ekstra styremøte vedr. Konsernrevisjonens rapport 6/2020

Presentasjon
069-2020 Pres - Konsernrevisjonsrapport 6-2020 Uønskede hendelser i SSHF.pdf

Notat:
Styresak (sshf.no)

Konsernrevisjonens rapport


Oktober
Oppfølgingsplan etter Konsernrevisjonens rapport 6/2020- saksfremlegg

Presentasjon av plan for oppfølging av uønskede hendelser
Plan for oppfølging av uønskede hendelser – oppfølging av Konsernrevisjonen 6/2020

Desember
Uttalelse fra Brukerutvalget vedr. Plan for oppfølging av uønskede hendelser – oppfølging av Konsernrevisjonen 6/2020

2021

Februar
Status Plan for oppfølging av uønskede hendelser – oppfølging av Konsernrevisjonen 6/2020

Presentasjon
Saksfremlegg

Statens helsetilsyn: Avgjørelse i tilsynssak – brudd på helselovgivningen​
Presentasjon
Saksfremlegg – oppfølging av tilsynsrapport fra Statens helsetilsyn

Mars
Utsettelse frist statsforvalteren etter Statens helsetilsyn

April
Status oppfølgingsplan Konsernrevisjonens rapport 6/2020

Saksfremlegg
Presentasjon

Mai
Følgende dokument oversendt til styret per e-post:


September
Rapportering på oppfølgingsplan etter Konsernrevisjon 6/2020 og tilsyn

November
Rapportering på oppfølgingsplan etter Konsernrevisjon 6/2020

Saksfremlegg
Presentasjon

Desember
Svar fra Statsforvalteren etter tilleggstilsyn med frist 15. mai 2021

Presentasjon
Brev fra Statsforvalteren: Oppfølging av tilsynssak – brudd på helselovgivningen

2022

Februar
Orientering om ledelse og læring etter uønskede hendelser – punkt 4 i administrerende direktørs orientering

Ekstraordinært styremøte mars​

​​

Styret i Sørlandet sykehus vedtar forelegget


Juni 

Konsernrevisjonen
Rapport oppfølging uønskede hendelser

August

Fagdirektørs presentasjon​​ under "Uønskede hendelser" Arendalsuka​​

Desember

Gjennomgang av generellkirurgiske pasienter ved SSF
Rapport second opinion
Ny gjennomgang av generell/gastrokirurgiske operasjoner​

2023

​Februar​

Styremøte
Oppsummering rotårsaksanalyse

Mars

Korrespondanse NRK Sørlandet og SSHF vedr. sak om Landøy 1. mars 2023

Avslutning av tilsynssak​​

Kronikk - Behov for informasjon fra Sørlandet sykehus​​