Helsenorge

Påbud om munnbind

Fra og med fredag 10. desember må du ha munnbind når du skal besøke sykehusets avdelinger og lokasjoner.

På grunn av smittesituasjonen i Agder innfører sykehuset påbud om munnbind for alle pasienter og besøkende til Sørlandet sykehus. Dette gjelder uansett om du er fullvaksinert eller ikke. 

Dersom du ikke har munnbind vil du få dette tildelt ved ankomst.

Pasienter og pårørende som skal til elektive undersøkelser eller annen poliklinisk undersøkelse/behandling må bære munnbind så lenge de er inne på sykehuset.

Påbudet gjelder for alle de tre somatiske klinikkene, Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, samt Klinikk psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH).

Vi minner også våre besøkende om å holde minst én meter avstand til andre og ha god håndhygiene under oppholdet.

T
akk for at du er med på å hindre smittespredning på sykehuset.

Se oversikt over smitterverntiltak ved Sørlandet sykehus