HELSENORGE

Pangstart for videokonsultasjon

Koronapandemien satte fart i behovet for video i møte med pasienter. I ukene etter at Norge ble stengt ned, økte Sørlandet sykehus bruk av videokonsultasjoner fra omtrent null til over 800 i uka.

Psykologspesialist Cecilie Neset Gjære ser mange fordeler ved å kunne møte pasientene sine via  skjerm.
Psykologspesialist Cecilie Neset Gjære ser mange fordeler ved å kunne møte pasienter via skjerm.

– Koronapandemien ga oss et realt spark bak, og mange pasienter fikk på ganske kort varsel tilbud om time på video, sier prosjektleder og rådgiver Gro Merete Eilertsen.

Positiv opplevelse
- Jeg var selv i karantene i mars, og fra hjemmekontoret tok jeg steget og lærte meg denne måten å treffe pasientene mine på. Pexip er et sikkert og enkelt verktøy, som gir pasientene og meg flere fordeler enn å treffes på telefon, sier Cecilie Neset Gjære.

Hun er psykologspesialist ved DPS Østre Agder, og har møtt flere av sine pasienter over skjerm de siste månedene. Mange har vært positive:

- For pasientene kan det gi en trygghet å komme til konsultasjon mens de er hjemme i egne omgivelser. Noen setter pris på å slippe lang reisevei eller å måtte ta fri fra jobb, og foretrekker fleksibiliteten i å kunne velge telefon, video eller fysisk oppmøte. For meg som behandler gir det en merverdi med video framfor telefon, fordi jeg får mer informasjon ved å se pasienten. I tillegg er det enklere og mer effektivt å møte flere samarbeidspartnere samtidig, sier hun.

 

Kickstart av korona
- Ved Sørlandet sykehus har vi i liten grad tatt i bruk teknologiske verktøy for å følge opp pasienter, med unntak av enkelte prosjekter. Koronapandemien satte fart i behovet og bruken, sier Gro Merete Eilertsen.

Hun er faglig rådgiver i Klinikk for psykisk helse, og prosjektleder for Avstandsoppfølging, et prosjekt i KOM-programmet (Kvalitet og modernisering). Prosjektet omhandler helsehjelp som ytes helt eller delvis utenfor sykehus ved hjelp av teknologi. Målet er smartere og mer moderne løsninger.

Ved videokonsultasjon slipper pasientene å bruke tid og penger på reise, og kan lettere koordinere privat- og yrkesliv mens behandlingen pågår.

– For å få videokonsultasjon til å fungere må teknologien være enkel og oppleves nyttig. I tillegg må løsningen tas i bruk for de pasientgruppene det er egnet for. Erfaringene etter pandemi-utbruddet viser at dette vil være et godt supplement i behandling for langt flere enn dem som har tilbudet i dag. Det er også enkelt å invitere eksterne samarbeidspartnere inn i det digitale møtet med pasienten, sier Gro Merete Eilertsen.

Mange fagmiljøer godt rustet
Nesten alle videokonsultasjoner siden 12. mars har blitt gjennomført i Klinikk for psykisk helse. I denne perioden har Abup gjort 23 prosent av sine konsultasjoner over video, DPS Østre Agder 19 prosent.

– All honnør til fagmiljøene som har snudd seg rundt på kort varsel for å få dette til. I KOM-prosjektet jobber vi for at flere avdelinger skal tilby videokonsultasjon. Koronapandemien har ført til nye arbeidsmetoder i hele samfunnet, og pasienter vil i økende grad forvente å kunne møte sin behandler digitalt. Nå er vi rustet til å kunne tilby dette, sier Eilertsen.

Videokonsultasjon