Helsenorge

Planlegger for økt antall koronapasienter

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets scenarier knyttet til omikronvarianten, har Sørlandet sykehus satt i verk planer for å kunne håndtere et høyt antall inneliggende koronapasienter, kombinert med økt sykefravær eller karantene blant egne ansatte.

- Vi forventer en sterk økning av antall smittede i befolkningen, og dermed også flere pasienter med covid-19. Jeg har derfor besluttet at sykehuset må avlyse cirka 20 prosent av de planlagte behandlingene slik at våre ansatte nå kan bruke tid på å planlegge for å håndtere det økte antallet, sier administrerende direktør Nina Mevold.

Det jobbes nå med å avklare hvilke behandlinger som blir berørt. Øyeblikkelig hjelp, barn, kreftbehandling og livsnødvendig behandling, samt psykiatri og rusbehandling skal skjermes.

De pasientene som berøres, vil få beskjed på sms. De som ikke får beskjed fra sykehuset om at deres behandling er utsatt, skal møte til avtalt tid.

- Vi beklager at pasienter vil få en slik beskjed på veldig kort varsel. Vi ser at smitten sprer seg veldig raskt, og vi må derfor benytte tiden slik at vi kan gi forsvarlig behandling til de som trenger det aller mest, sier Mevold.

Fagdirektør Susanne Hernes illustrerer situasjonen ved å peke på Folkehelseinstituttets beregninger som viser alvoret i det vi står overfor – nasjonalt og regionalt.

- Folkehelseinstituttet har laget beregninger ut i fra erfaringer fra eksempelvis Danmark som fikk omikronvarianten cirka to uker før Norge. Der doblet antallet smittede seg hver 1,6 dag. FHI skisserer en dobling hver annen dag og hvor 0,5 prosent av de smittede havner på sykehuset. Det betyr at SSHF vil ha 80 innlagte koronapasienter i begynnelsen av januar. Det er dette vi nå må planlegge for, og da klarer ikke personalet samtidig å ha vanlig drift av sykehuset, sier Hernes.

Hernes understreker at tidligere scenarier ikke har slått til, men at vi nå har å gjøre med en mutant som vi ikke vet veldig mye om.

- Det vi vet, er at det smitter veldig raskt. Men vi vet ikke hvor mange som blir så syke at de må på intensiv, og heller ikke hvor lenge de vil bli liggende inne på sykehuset. Vi må derfor ta høyde for et mer alvorlig scenarium enn det vi forhåpentligvis vil oppleve, sier hun.