Planlegger for smittetopp i mai

Sørlandet sykehus planlegger for å kunne håndtere et stort antall koronasyke pasienter samtidig. – Vi planlegger godt for pandemien. Vår mulighet til å kunne håndtere smittetoppen styrkes av at Agders befolkning tar alvoret innover seg, sier administrerende direktør Nina Mevold.

Helse Sør-Øst har gitt SSHF i oppdrag å planlegge for økt intensivkapasitet. De nasjonale tallene tilsier at SSHF kan få mellom 120 og 260 koronapasienter inneliggende samtidig under smittetoppen, og at mellom 30 og 70 av disse pasientene vil kunne ha behov for intensivbehandling.

Endrede pasientstrømmer
- Vi planlegger godt for å kunne øke kapasiteten til 70 intensivplasser. Det pågår et arbeid nå i klinikkene for å frigjøre arealer. Vi vil kunne bli nødt til å samle noen funksjoner og flytte medarbeidere og pasientstrømmer midlertidig. Ferieavviklingen kan også bli annerledes denne sommeren. Alt dette er nå under vurdering og nøye planlegging, sier Mevold.

Også Agders 25 kommuner øker sin kapasitet og planlegger for de samme scenariene sammen med sykehuset.

- Vi har tett dialog og et godt samarbeid, sier Mevold.

- Må forstå alvoret
I dag møter hun hun lokale medier i et digitalt pressemøte:

- Vi forteller ikke om disse scenariene for å skremme befolkningen, men vi trenger at alle forstår alvoret i situasjonen. Vår og de andre sykehusenes håndtering av smittetoppen avhenger av at innbyggerne følger de rådene og retningslinjene som har kommet fra myndighetene, sier Mevold.

Hun sier det vil være krevende å skaffe nok forbruksmateriell fremover. Helse Sør-Øst koordinerer anskaffelsene av smittevernutstyr nasjonalt, og det arbeides kontinuerlig med å få mer utstyr til Norge.

- Ved Sørlandet sykehus har vi bedt aktører i regionen om å bidra med smittevernutstyr. Flere bedrifter i Agder gir viktige bidrag, og flere innspill fra lokale aktører er under vurdering, sier Mevold.

SSHF deltar i flere anbud på medisinsk-teknisk utstyr.

- Vi deltar i regionale og nasjonale flåtekjøp for å styrke våre intensivkapasitet. Vi venter blant annet på en leveranse med respiratorer i april og en leveranse sendere denne våren, opplyser Mevold.