Helsenorge

Psykososial støtte til medarbeidere

Det er opprettet ulike former for støtte til medarbeidere som er smittet, sitter i karantene eller som på annen måte har behov for psykososial støtte i forbindelse med koronautbruddet.

Ansatte med påvist koronasmitte får nå tilbud om samtale med psykolog. Smittevernlegen gir tilbud om dette når de varsler medarbeidere om smitte per telefon.

Behov for hjelp?
Det er åpen telefonlinje på hverdager fra kl.12.00 til 15.00.

De som kan benytte seg av tjenesten er:

  • medarbeidere som sitter i karantene
  • medarbeidere i samme enhet som smittede ansatte
  • medarbeidere i risikogruppe (helseutfordringer særlig utsatt for smitte)
  •  medarbeidere med pårørende i risikogruppe


Er du i målgruppen og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med din leder på sykehuset for å få informasjon og telefonnummer.

Tilbudet man får via denne telefonen vil bli justert fortløpende, basert på kapasitet og etterspørsel.