Helsenorge

Røde Kors Hjelpekorps bemanner beredskapsambulansene

Vest Agder Røde Kors Hjelpekorps skal bistå ambulansetjenesten i Agder.

Nå bemanner de sine beredskapsambulanser for å kjøre pasienter til og fra sykehusene.​

- Vi har anmodet hjelpekorpsene i Agder om å bistå oss for å møte det som eventuelt kommer fremover, sier Trond Mørk, avdelingsleder for ambulansetjenesten i Agder til N247.

Les hele saken på N247s nettsider