HELSENORGE

Skadde ambulansearbeidere takker for støtten

De tre ambulansearbeiderne i Sørlandet sykehus som i går ble skadd etter en trafikkulykke på E18 øst for Arendal, har det etter forholdene bra. - De blir skrevet ut av sykehus i dag eller i nærmeste framtid, og takker for all omtanke, sier Trond Mørk, avdelingssjef i ambulansetjenesten.

​Tre av de fire som var om bord i ambulansen har vært innlagt ved sykehuset i Arendal siden ulykken i går. Den fjerde arbeider ved legevakten i Arendal, og er bragt til Oslo universitetssykehus for behandling.

- Ambulansearbeiderne er preget etter hendelsen, og er takknemlig for støtte fra kolleger og andre. Nå ber de om mest mulig ro fremover, sier Mørk.

Klinikkdirektør Espen Jarle Hansen i Prehospitale tjenester understreker at det vil ta tid før det konkluderes på hva som skjedde.

- I mellomtiden ber jeg om respekt for at undersøkelsene må gå sin gang før vi kan si noe om hendelsesforløpet, sier han.