HELSENORGE

Skal bruke Mixed Reality-teknologi under hjerteinngrep

PCI-senteret skal teste ut bruk av hologrammer under den mest avanserte prosedyren. – Ny teknologi gjør det mulig å gjennomføre dette komplekse inngrepet på en bedre og mer effektiv måte, sier Slobodan Calic.

PCI-senteret ved Sørlandet sykehus har fått 400.000 kroner i innovasjonsstøtte fra Helse Sør-Øst RHF til å prøve ut Mixed Reality (MR)-teknologi.

Slobodan Calic

- Prosjektet er nytenkende og ambisiøst. Vi skal heve kvaliteten både på opplæring og samarbeid med Oslo universitetssykehus om en komplisert prosedyre, sier Slobodan Calic. Han er fagleder ved PCI-senteret og leder av innovasjonsprosjektet.

Utvider virkeligheten

CTO (kronisk okkluderte kransarterier) er den mest komplekse og avanserte prosedyren innenfor intervensjonskardiologi. Inngrepet har høyere risiko for komplikasjoner enn ordinær PCI, og det er tidkrevende. Calic, som er CTO-operatør i Arendal, har tett samarbeid med overlege Christian Eek fra Rikshospitalet som leder CTO-programmet der. Alle prosedyrer planlegges nøye i fellesskap, og noen ganger må de kommunisere under operasjonene.

- Med MR-teknologi trenger vi ikke å gå fra operasjonsbordet for å snakke med kolleger i Oslo på telefon. Spesialisten der kan se det samme som oss, noe som gir et bedre grunnlag for beslutninger underveis i inngrepet. I tillegg får vi som opererer bedre oversikt, ved at den tradisjonelle 2-dimensjonale fremstillingen av hjertet på skjerm kan bli erstattet av en tredimensjonal visualisering. Vi prøver å utvikle muligheten til å rotere hodet for å se alt på en skjerm, slik at vi i stedet kan konsentrere oss mer om pasienten og skjermen, sier Calic.

Slobodan Calic med hologram

Mixed Reality, eller blandet virkelighet, er en kombinasjon av VR (Virtual Reality) og AR (Augmented Reality). Med Mixed Reality plaserer man virtuelle komponenter i de virkelige omgivelsene. Bildemontasjen illustrerer hvordan det kan oppleves.

Nåløye

Nina Mevold

- Det er svært viktig at fagmiljøene ved Sørlandet sykehus er i front med utprøving av fremtidsrettet teknologi for å utvikle enda bedre pasientbehandling. Slike banebrytende prosjekt bidrar også til utvikling av regionen, fordi fagmiljøer som er i front virker positivt på rekruttering av viktig kompetanse til Sørlandet. Jeg er svært fornøyd med dette gode fagmiljøets utviklingsorientering, sier administrerende direktør Nina Mevold.Fagansvarlig for innovasjon i Sørlandet sykehus, Steinar Omnes, er imponert:

Steinar Omnes

- Det er veldig gledelig at prosjektet ved PCI-senteret i Arendal nådde opp i konkurransen om de regionale innovasjonsmidlene. Det kom inn 128 søknader fra alle helseforetakene i regionen, hvorav 17 fikk innvilget støtte. Det var derfor en tøff konkurranse, sier han.

 

 


Per W. Torgersen

- Prosjektet er et glimrende eksempel på konstruktivt samarbeid mellom klinikk og teknikk. Her er gevinsten økt kvalitet og pasientsikkerhet gjennom kompetanseheving og samarbeid mellom medisinske fagmiljø på flere sykehus, sier teknologidirektør Per W. Torgersen.

Fremtidens praksis

Støtten til MR-prosjektet går over en toårs-periode, og er et trepartssamarbeid mellom Sørlandet sykehus, Rikshospitalet og Holocare AS, som er et selskap etablert av Inven2 og Sopra Steria.

- Prosedyrene i intervensjonskardiologi er blitt gjort mer eller mindre på samme måte i nesten 40 år. Vi prøver å forske på om det er mulig å endre konsept ved hjelp av ny teknologi, sier Calic.

Vi er første PCI-senter i Norge som prøver å innføre en slik teknologi i klinisk praksis, og mest sannsynlig et av de første i verden.

Slobodan Calic

Ideen ble utviklet lenge før covid 19-pandemien startet, og er spesielt aktuell i disse dager hvor fysisk kontakt og besøksmuligheter er begrenset. 

- Dersom prosjektet blir vellykket kan MR-teknologien også brukes i andre komplekse intervensjonsprosedyrer med bruk av avansert utstyr, eller i andre kirurgiske fag hvor man trenger ekstern ekspertise under operasjoner, sier Calic.

 
Tildeling av regionale midler til tjenesteinnovasjon 


    

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside