HELSENORGE
Vil du delta i studie?

Skal kartlegge risikofaktorer for covid-19

Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark starter forskningsprosjekt for å finne ut mer om dem som har testet positivt på SARS-CoV-2.
– Det er stort behov for mer kunnskap om immunitet, senfølger av infeksjonen og hvilke faktorer som kan gi økt risiko for å bli smittet, sier fungerende smittevernoverlege ved SSHF, Randi Eikeland.

Randi Eikeland
Fungerende smittevernoverlege Randi Eikeland er prosjektansvarlig for studien i Agder.

Et forprosjekt er allerede i gang. Om lag 400 personer fra Agder og Telemark som har testet positivt blir bedt om å besvare et skjema med spørsmål om risikofaktorer og prognose for covid-19.

Det skal tas blodprøve av personene som deltar i COVITA-forskningen 4-5 ganger i løpet av de neste to årene, for å finne ut om de er positive eller negative på antistoffer.

Prosjektansvarlig i Agder Randi Eikeland håper at kommuneoverlegene og fastlegene i Telemark og Agder vil spørre aktuelle pasienter om å delta i studien. De ønsker å få med pasienter som har hatt covid-19. Personer som har testet negativt på virustesten vil også bli kontaktet av sykehuset for å delta i en kontrollgruppe. I tillegg ønsker de å inkludere pasienter som får covid-19 framover.

Mer om COVITA-studien

- Betydningen av antistoff er som kjent usikker. Vi vet foreløpig lite om immunitet, men et av målene for denne studien er å finne mer ut om dette. Det er stort behov for mer kunnskap i arbeidet med å håndtere nye bølger av pandemien, sier Eikeland, som er prosjektansvarlig i Agder.

Dersom du har hatt covid-19 og vil delta i studien, kan du ta kontakt på epost til randi.eikeland@sshf.no

Studien er i en oppbyggingsfase, og gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Det søkes midler fra Helse Sør-Øst RHF til å kunne følge deltakerne i studien i årene som kommer.

Det er stort behov for mer kunnskap om immunitet, senfølger av infeksjonen og hvilke faktorer som kan gi økt risiko for å bli smittet

Randi Eikeland, prosjektansvarlig i Agder


Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside