HELSENORGE

Skryter av forbedringsagentutdanning

Forbedringsopplæring på tvers av sykehus og kommuner vekker nasjonal interesse. Deltakere mener felles opplæring gir økt forståelse og styrker samhandling.

Deltakere henger opp postit-lapper på samling med forbedringsagentutdanningen

– At denne type opplæring skjer på tvers av forvaltningsnivå, er veldig bra. Ved å møtes på tvers av tjenester får man større forståelse for hverandre. Andre steder ser vi at forbedringsopplæring er todelt; spesialisthelsetjenesten jobber med sitt, og kommunal helse- og omsorgstjeneste jobber med sitt. Det er det ikke noe utviklingsperspektiv i, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Ida Waal Rømuld.

Portrettbilde av seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Ida Waal Rømuld

Hun var med da forbedringsagentutdanning Agder hadde sin andre fysiske samling onsdag 16. februar. Sørlandet sykehus ved KOM (Kvalitet og modernisering) og Utviklingssenteret i Agder vest og øst samarbeider om å tilby regional forbedringsagentutdanning for ansatte innenfor helse- og omsorg i kommuner og sykehus. Målet er å bidra til vedvarende forbedringer i helsetjenesten, til det beste for pasienter og pårørende. Rømuld påpeker at samarbeid er nyttig for å redusere både belastning og ressursbruk i forbedringsopplæring.

– Den største utfordringen for sykehus og kommuner nå, er å få mengdetrening i forbedringsmetodikk, og å få flest mulig mennesker med på samme tankegang. Vi følger spent med og ser om dette er noe vi kan anbefale alle regioner å gjøre, sier hun.

Kjempenyttig

Forbedringsagent og rådgiver i prehospital klinikk, Tom Helge Tollefsrud, er svært fornøyd med opplæringssamarbeidet. Han mener det er fort gjort å bli irritert eller frustrert på hverandre, men at dialogen gjennom forbedringsagentutdanningen skaper en felles situasjonsforståelse, slik at man får et større perspektiv og blir mer ydmyk for hverandres oppgaver.

​ Deltaker på forbedringsagentutdanningen, Tom Helge Tollefsrud

– Vi i prehospitale tjenester blir på en måte mellomleddet fordi vi jobber med å frakte pasienter mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Jeg har ofte tenkt at sykehushverdagen er så annerledes enn kommunens, men det har jeg nok endret litt på. Jeg har lært masse, forteller Tollefsrud.

På samlingen 16. februar satt han på gruppe med blant annet deltakere fra Birkenes.

– Det er en liten kommune, men det mye jeg kan ta med hjem til eget arbeid. Vi sliter faktisk med litt av de samme tingene, som bemanning. Å få vite hvordan kommunen tilnærmer seg problemstillinger jeg vet vi kan komme til å få, er kjempenyttig. Det er kanskje det jeg sitter mest igjen med, at det er jammen komplekst å drive kommune, sier han.

 Deltaker på forbedringsagentutdanningen, Elin Baldersheim Nilsen

Kommunefarmasøyt i Kristiansand, Elin Baldersheim Nilsen, ser også felles utfordringer på tvers av kommuner og sykehus.

– Det har vist seg at vi har mange av de samme utfordringene, og noen av dem kan vi angripe litt på samme måten for å forbedre. Det gir en slags fellesskapsfølelse. Jeg synes også det er fint å få flere kjente fjes å forholde seg til, det er bra for selve samhandlingen, sier Baldersheim Nilsen.

Stolt av samarbeidet

Administrerende direktør i SSHF, Nina Mevold, er stolt over den felles forbedringsagentutdanningen.

– I helsetjenestene er det nødvendig og viktig å jobbe kontinuerlig med forbedringsarbeid. Arbeid for å sikre kvalitet og god pasientsikkerhet, er noe av det viktigste vi gjør. Som tidligere leder for helse- og omsorg i en kommune, og nå leder for et sykehus, gleder det meg ekstra at vi har klart å lage et kurs som vi gjør sammen på tvers av forvaltningsnivåene, sier Nina Mevold.