Sørlandet sykehus ber om ekstern revisjon

Sørlandet sykehus har bedt Helse Sør-Øst om at det gjennomføres en ekstern revisjon av forholdene knyttet til en lege.

Vedkommende arbeidet tidligere ved Sørlandet sykehus Flekkefjord der han var overlege, og gikk over i et utdanningsløp som lege i spesialisering i Kristiansand.

De siste dagene har det blitt kjent at legen har operert utover sine rammer.

- Dette tar vi på høyeste alvor. Vi er svært opptatt av å ivareta pasientene som kan ha spørsmål knyttet til behandlingen de har fått. De aktuelle pasientene vil bli kontaktet, og de som ønsker det kan få en ny undersøkelse, sier Nina Mevold.

Pasienter som har vært behandlet i Kristiansand og som er bekymret kan kontakte ortopedisk avdeling direkte på 38 07 31 64. Dersom du får opptattsignal, ber vi deg ringe igjen om kort tid. Telefonen er bemannet fra 09-15 på hverdager.

Pasienter som har vært behandlet i Flekkefjord, kan ringe 38 32 71 38.

Fylkesmannen i Agder har bedt Helsetilsynet om en vurdering av denne legen, og om det er behov for administrative reaksjoner mot helseforetaket.

- Vi skal bistå Helsetilsynet med all den informasjonen vi har og som er nødvendig for at de skal få gjort sitt arbeid, sier Mevold.

Den aktuelle legen vil ikke ha pasientrettet tjeneste fram til Helsetilsynet er ferdig med sin gjennomgang av saken.

- Jeg vil ha en full gjennomgang av saken og hvordan den har blitt håndtert. Derfor har jeg hatt dialog med Helse Sør-Øst om en revisjon, sier administrerende direktør Nina Mevold.

Mevold avholder et pressemøte på Strand Fevik hotel klokken 18 i dag.

Les sak på Helse Sør-Øst sine nettsider:
Full gjennomgang av operasjoner på Sørlandet