906 10 600

Sørlandet sykehus får nytt felles telefonnummer

Sørlandet sykehus går bort fra det 5-sifrede telefonnummeret og innfører nytt 8-sifret nummer. Det nye nummeret er +47 906 10 600.

Det har vært et klart mål å gå bort fra 5-sifret telefonnummer på grunn av kostnadene som er knyttet til bruken. Kostnadene til det nye nummeret følger de ordinære takstene i telenettet.

Endringen skjer fra 3. desember 2018.

Alle som ringer det gamle 5-sifrede telefonnummeret kommer til en telefonsvarer som vil opplyse om det nye nummeret. Det vil være automatisk viderekobling den første tiden.

Vi håper dette blir en god løsning for våre pasienter og pårørende.