Sørlandet sykehus fikk innvilget tre av fire søknader til tjenesteinnovasjon!

- fikk 42% av potten

Helse Sør-Øst utlyste i høst en skissekonkurranse for midler til tjenesteinnovasjon hvor de deler ut totalt 8 millioner kroner. Her skulle alle helseforetakene sende inn en informasjon om prosjekter de ønsket å søke om midler til, og vi fikk nær 3,4 millioner!

​Sørlandet sykehus (SSHF) sendte inn totalt 10 skisser, hvor 4 av disse ble godkjent for videre søknadsprosess. 3 av disse 4 søknadene fikk innvilget midler til tjenesteinnovasjon. Totalt 3.397.500kr, noe som betyr at SSHF mottok 42% av den totale potten på innovasjonsmidler, dette er et fantastisk resultat for et sykehus som virkelig har gode prosjekter og tydelig viser en gjennomføringsevne som Helse Sør-Øst anerkjenner.

- Dette er svært gode nyheter for Sørlandets sykehus, og midlene styrker vårt utviklingsarbeid i programmet Kvalitet og modernisering. Styret har vedtatt budsjettrammer for programmet, og disse prosjektene gir oss et ytterligere handlingsrom for innovasjon. At kommunene er så involvert i disse tre prosjektene er også svær ønsket og gledelig. Bare i tett samarbeid med kommunene i Agder kan vi løse morgendagens utfordringer i de samlede helsetjenestene, sier adm. dir. Nina Mevold i en kommentar til tildelingen.

Mevold sier videre at både bruk av teknologi og avstandsoppfølging (TELMA), å avdekke overgrep mot barn, og fokus på de pasientene som trenger mest helsetjenester er svært gode prosjektområder som hun støtter helhjertet opp om.  

Prosjektene som har fått innvilget midler er:
​Prosjekt​Prosjektleder​Tildelte innovasjonsmidler
Barn under radaren​Unni Mette Köpp​1.097.500,-
Samarbeid om de som trenger det mest på Lister​Vegard Ø. Haaland​900.000,-
Fremtidsrettet samhandlingsmodell på Agder – Videreføring av TELMA​Per Engstrand​1.400.000,-

Som innovasjonsansvarlig kunne jeg nesten ikke fått bedre start på juletiden! Så må vi huske på- at det er nå jobben begynner!

Steinar Omnes

Fagansvarlig Innovasjon