Helsenorge

Sørlandet sykehus går i beredskap

Sørlandet sykehus øker nå beredskapen, og etablerer kriseledelse.

- Omikronvarianten har etter all sannsynlighet kommet til Sørlandet. Det betyr at vi kan forvente økt smitte i Agders befolkning, og med det økt antall innleggelser og økt sykefravær og nærkontaktkarantene blant egne medarbeidere. Dette kan komme veldig raskt. Det er derfor behov for å følge utviklingen tett og planlegge for mer fleksibel drift gjennom omdisponering av personell, sier fagdirektør Susanne Hernes.

Sykehuset har hatt en krevende høst med fullt belegg. Sengeposter og intensivavdelinger på sykehusene er fulle.

- Det totale bildet med presset drift gjør at vi må vurdere situasjonen fra dag til dag slik at vi kan sikre forsvarlig tilbud og ivareta Agders befolkning på en god og trygg måte, sier Hernes.

Les mer om smitteverntiltak ved Sørlandet sykehus