HELSENORGE

Sørlandet sykehus har fått nye 1,5 millioner til UiO Campus sør

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har nå besluttet å bevilge 1 million til etableringen av UiO Campus sør, mens Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bevilget 500.000 kroner til det samme formålet. Fra tidligere har Sørlandets kompetansefond bevilget 1 million kroner.

- Det er veldig gledelig at sentrale aktører som Sparebankstiftelse Sparebanken Sør og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gjennom sine bevilgningen viser at de ser viktigheten av å utdanne fremtidens leger her i regionen. Ved å hente medisinstudenter ved Universitetet i Oslo hit til Sørlandet sykehus, vil vi kunne sørge for at både kommunene i Agder og sykehuset sikrer seg nødvendig kompetanse, sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF, Nina Mevold.

Også Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet ved UiO synes at det er flott at regionen rundt Sørlandet sykehus støtter så entusiastisk opp om å etablere et godt miljø for medisinstudentene.

- Dette lover godt for det videre arbeidet, sier hun.

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Rune Røiseland, understreker at de engasjerer seg i spleiselag som skal gjøre det bedre for flere å leve i Agder og Telemark.

- Med kunnskapen vi har om behovet for flere leger i framtiden gir det stor mening i å legge noen av våre gavemidler i et løft for at flere kan bli utdannet til leger og samtidig få et forhold til landsdelen vår. Blir legestudentene tatt godt imot gjennom studietiden, er det all grunn til å tro at flere av dem vil slå rot i landsdelen, sier han.

Daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Ole Magnus Heimvik, sier i en kommentar at styret vurderer at en desentralisert medisinutdanning på Agder har betydning også for andre kompetanse- og forskningsmiljøer i Agder.

- UiO Campus sør vil ikke kun sørge for rekruttering av fremtidens leger, men vil i tillegg bety styrking av det totale kompetansemiljøet vi har her i regionen. Ringvirkningene vil være store, sier Heimvik.

Fakta

Grimstad-rapporten foreslår å øke antall legestudenter i Norge med 60 prosent innen 2027. For å få til det, er man nødt til å tenke nytt om medisinstudiet. I Agder planlegger Sørlandet sykehus HF den første desentraliserte medisinutdanningen i Helse Sør-Øst. Sammen med Universitetet i Oslo utredes nå hvilke deler av studiet vi kan tilby på Sørlandet. Derfor navnet UiO Campus sør.

Sammen med kommunene, og i tett samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) vil UiO Campus sør kunne tilby god og pasientnær undervisning.

 

​​​Les mer om fremtidens p​​​​​asientbehandling:

Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)​​