Sørlandet sykehus oppjusterer beredskapen

På grunn av smittesituasjonen i Farsund og Lyngdal, velger Sørlandet sykehus å oppjustere sykehusets beredskap til grønt nivå.

- Smittesituasjonen i regionen er av en slik karakter at den raskt vil kunne påvirke driften av våre klinikker. Vi velger derfor å øke beredskapen og vi innfører i første omgang ekstra smitteverntiltak, sier fagdirektør Susanne Hernes.

Sørlandet sykehus vil informere pasienter og pårørende dersom tiltak som innføres vil ha konsekvenser for disse gruppene.