HELSENORGE

Sørlandet sykehus på Arendalsuka

Vi står på stand og deltar i samtaler og ulike fora. Møt oss og se programmet vårt for Arendalsuka 2022 her.

Tirsdag 16. august - Hvorfor utdanne medisinstudenter i Agder?​

Klokken 16.00-17.00 - Barrique 
Sørlandet sykehus HF og Universitetet i Oslo samarbeider om en desentralisert medisinutdanning på Sørlandet, UiO Campus sør. Hva vil regionen Agder og studentene ha å vinne på det?

Samtale mellom:
Brede Skaalerud, direktør helse- og mestring, Kristiansand kommune
Nina Mevold, administrerende direktør Sørlandet sykehus HF
Hilde Grimstad, professor, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og leder av Grimstadutvalget
Svein Stølen, rektor Universitetet i Oslo
Anne Karin Rime, president Den norske legeforening

Hvorfor utdanne medisinstudenter i Agder? - Arendalsuka

Onsdag 17. august - New Public Management vs tillitsreform

Klokken 16.00-17.00 - Barrique 
Regjeringen ønsker en tillitsreform i helsevesenet. Har ikke helsevesenet hatt tillit til sine medarbeidere? Hvem skal egentlig styre, og hva skal man styre etter?

Innledning:
Nina Mevold, administrerende direktør, Sørlandet sykehus HF

Samtale mellom:
Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet (Ap)
Tone Trøen, stortingsrepresentant (H)
Kristin Clemet
Christine Meyer, professor NHH
Dag Olaf Torjesen, professor, dr. polit., UiA
Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder Norsk sykepleierforbund

New Public Management vs tillitsreform - Arendalsuka

Torsdag 18. august - Kan sykehus og kommunene styre i tospann?

Klokken 16.00-17.00 - Barrique ​
Regjeringen skal legge frem en nasjonal helse- og samhandlingsplan. Hvor langt har vi kommet med sømløse helsetjenester til innbyggerne?

Innledning ved:
Helen Brandstorp, divisjonsdirektør Helsedirektoratet

Samtale mellom:

Nina Mevold, administrerende direktør, Sørlandet sykehus HF
Wenche Delhie, direktør for helse og velferd, Trondheim kommune
​Bernhard Nilsen, rådmann Flekkefjord kommune

Kan sykehus og kommunene styre i tospann? - Arendalsuka

Torsdag 18. august - Uønskede hendelser – kilde til læring og forbedring

Klokken 10.00-14.00 - Auditoriet Sørlandet sykehus Arendal, sykehusveien 1

Å melde uønskede hendelser for deretter å lære av dem for å hindre gjentakelse, er en viktig del av sykehusets kvalitetssystem. Foretakene jobber med å skape psykologisk trygghet for at medarbeidere skal melde alle uønskede hendelser, uavhengig av alvorlighetsgrad. Noen uønskede hendelser har alvorlige konsekvenser for pasienter og pårørende. Interessen for disse fra medier og befolkningen er stor i etterkant av hendelsene. Hvilke tiltak og endringer som iverksettes i  foretakene, får mindre oppmerksomhet.

Sørlandet sykehus HF ønsker med dette arrangementet å dele fra egne prosesser, læring og forbedringsarbeid etter uønskede hendelser, og inviterer noen andre helseforetak til å gjøre det samme.


Uønskede hendelser – engangstilfeller eller kilde til læring og forbedring? - Arendalsuka​