HELSENORGE

Sørlandet sykehus på Arendalsuka

Vi står på stand og deltar i samtaler og ulike fora. Møt oss og se programmet vårt for Arendalsuka 2022 her.

Tirsdag 16. august - Hvorfor utdanne medisinstudenter i Agder?​

Klokken 16.00-17.00 - Barrique 
Sørlandet sykehus HF og Universitetet i Oslo samarbeider om en desentralisert medisinutdanning på Sørlandet, UiO Campus sør. Hva vil regionen Agder og studentene ha å vinne på det?

Samtale mellom:
Brede Skaalerud, direktør helse- og mestring, Kristiansand kommune
Nina Mevold, administrerende direktør Sørlandet sykehus HF
Hilde Grimstad, professor, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og leder av Grimstadutvalget
Svein Stølen, rektor Universitetet i Oslo
Anne Karin Rime, president Den norske legeforening

Hvorfor utdanne medisinstudenter i Agder? - Arendalsuka

Onsdag 17. august - New Public Management vs tillitsreform

Klokken 16.00-17.00 - Barrique 
Hvis tillitsreformen er løsningen, hva er da problemet? New public management eller tillitsreform – hva svarer best ut behovene for morgendagens helsetjenester? Telle eller fortelle – rapportering på tall, eller pasienttilfredshet og kvalitet? Målstyring eller målforskyvning?

Innledning:
Nina Mevold, administrerende direktør, Sørlandet sykehus HF

Samtale mellom:
Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet (Ap)
Tone Trøen, stortingsrepresentant (H)
Kristin Clemet, leder tankesmien Civita
Christine Meyer, professor NHH
Dag Olaf Torjesen, professor, dr. polit., UiA
Silje Naustdal, nestleder Norsk sykepleierforbund
Kristin Kornelia Utne, leder Yngre legers forening


New Public Management vs tillitsreform - Arendalsuka

Onsdag 17. august - Fag - folk - helse

Klokken 10.00-11.30 og 12.00-13.30 - Auditoriet Sørlandet sykehus Arendal, Sykehusveien 1

Vi har et godt offentlig helsevesen i Norge. Helsevesenet skal gi deg og dine pårørende informasjon, opplæring, råd, utredning, behandling og oppfølging når dere trenger det. 
På seminaret presenteres aktivitet, erfaringer og forskning fra våre fagfolk. ​

Fag - folk - helse. Nyheter, myter og fakta fra det offentlige helsevesenet​

Torsdag 18. august - Kan sykehus og kommunene styre i tospann?

Klokken 16.00-17.00 - Barrique ​
Regjeringen skal legge frem en nasjonal helse- og samhandlingsplan. Hvor langt har vi kommet med sømløse helsetjenester til innbyggerne?

Innledning ved:
Helen Brandstorp, divisjonsdirektør Helsedirektoratet
Hanne Damsgaard, pasient- og brukerombud Agder

Samtale mellom:

Nina Mevold, administrerende direktør, Sørlandet sykehus HF
Jan Oddvar Skisland, ordfører Kristiansand kommune​
Wenche Delhie, direktør for helse og velferd, Trondheim kommune
​Bernhard Nilsen, rådmann Flekkefjord kommune

Kan sykehus og kommunene styre i tospann? - Arendalsuka

Torsdag 18. august - Uønskede hendelser – kilde til læring og forbedring

Klokken 10.00-14.00 - Auditoriet Sørlandet sykehus Arendal, sykehusveien 1

Å melde uønskede hendelser for deretter å lære av dem for å hindre gjentakelse, er en viktig del av sykehusets kvalitetssystem. Foretakene jobber med å skape psykologisk trygghet for at medarbeidere skal melde alle uønskede hendelser, uavhengig av alvorlighetsgrad. Noen uønskede hendelser har alvorlige konsekvenser for pasienter og pårørende. Interessen for disse fra medier og befolkningen er stor i etterkant av hendelsene. Hvilke tiltak og endringer som iverksettes i  foretakene, får mindre oppmerksomhet.

Sørlandet sykehus HF ønsker med dette arrangementet å dele fra egne prosesser, læring og forbedringsarbeid etter uønskede hendelser, og inviterer noen andre helseforetak til å gjøre det samme.


Uønskede hendelser – engangstilfeller eller kilde til læring og forbedring? - Arendalsuka​


Torsdag 18. august Bruk brukeren - demokratisering av helsetjenesten

Klokken 10.00-11.30 - Clarion Hotel Tyholmen

Etter flere tiår med honnørbegrep som «pasienten i fokus» til vår tids «hva er viktig for deg», stiller vi spørsmål til om brukermedvirkningen i helsetjenesten er reell og om pasienter og pårørende gjennom sin deltakelse i ulike utvalg og fora, faktisk gis mulighet til å påvirke helsetjenestens utvikling?

Debattleder:
Aslak Bonde, Journalist, Politisk analyse

Innledning ved:
Dag Olaf Torjesen, Professor, Universitetet i Agder
 
Samtale mellom:
Even Røed, Stortingsrepresentant Helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet
Carl-Erik Grimstad, Direktør for samfunnskontakt, Høyskolen Kristiania
Lena Nymo Helli, CEO, Norway Health Tech
Kim Fangen, Erfaringskonsulent, Sørlandet sykehus HF
Jan Frich, Viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst
Oppsummering:
Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombudet, Oslo og Akershus
BrukBrukeren- demokratisering av helsetjenesten - Arendalsuka