Sørlandet sykehus tilbake i mer normal drift

- Vi har de siste ukene sett at antallet innlagte pasienter på sykehus med påvist koronasmitte har vært fallende nasjonalt. Den samme trenden har vi også hatt ved Sørlandet sykehus HF. Vi vurderer derfor situasjonen slik at vi går nå tilbake til mest mulig normal drift, sier administrerende direktør Nina Mevold.

​Sørlandet sykehus går derfor fra gul til grønn beredskap fra fredag 17. april kl. 16.00. Kriseledelse er fortsatt aktivert i tråd med grønn beredskap.
 Sørlandet sykehus HF gjør dette parallelt med at foretaket har utarbeidet en opptrappingsplan for å møte en smittetopp.

- Vi må organisere driften for ulike scenarier, men med visshet om at dette bildet kan endre seg når vi etter hvert ser utslagene av at barnehager, skoler og andre aktiviteter åpner opp gradvis, sier Nina Mevold.

- Vi har benyttet tiden de siste ukene med et relativt lavt antall innlagte med Covid-19 til blant annet å planlegge arealbruk, gjennomføre opplæring og sørge for innkjøp av utstyr slik at vi skal være godt forberedt når smittetoppen kommer. Nå er situasjonen slik at vi har kapasitet til å ta opp igjen volumet på planlagt behandling, sier Nina Mevold.

Det er i første rekke poliklinisk behandling og planlagte operasjoner som vil få økt aktivitet. Pasientene som innkalles til time, vil få beskjed om dette per brev eller telefon.

- Pasientene vil bli kontaktet for time, og behøver ikke å kontakte sykehuset, sier Nina Mevold, og opplyser at noen vil oppleve å bli innkalt på kort varsel.

Mevold understreker at det er trygt for pasienter å komme til behandling på sykehuset, og det er viktig at pasientene som får innkalling til time velger å benytte seg av denne.

- Vi har ved flere anledninger uttrykt bekymring for at pasienter ikke oppsøker sykehuset når de trenger behandling, i frykt for smitte. Jeg kan forsikre om at vi har planlagt driften slik at pasienter, med og uten symptomer på Covid-19, skal få en trygg behandling, sier hun.

- Antallet smittede i Agder er lavt. Men vi opprettholder likevel alle former for smittevernhensyn, som blant annet besøksforbud og adgangskontroll. Og alle pasienter som får time, vil før oppmøte få spørsmål om vedkommende har symptomer på Covid-19, legger hun til.

 For ytterlige kommentarer, kontakt
Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør: 905 06 133