Sørlandet sykehus stenger for besøk fra Stor-Oslo

Utbrudd av mutert virus i Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler og Nordre Follo gjør det nødvendig med nye tiltak ved Sørlandet sykehus HF.

Det blir i dag 23. januar igangsatt tiltak i Stor-Oslo (Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo) for å begrense spredningen av mutert koronavirus.  Denne virusmutasjonen er 50-70 prosent mer smittsom enn det koronaviruset som har sirkulert i Norge.

I den anledning vil det ikke være mulig for pårørende som har vært i disse områdene fra og med 20. januar, å besøke Sørlandet sykehus.

For pasienter med planlagt undersøkelse/innleggelse i perioden 24. – 31. januar og som har vært i de aktuelle kommunene fra 20. januar eller senere, vil oppmøtet bli utsatt dersom ikke alvorligheten i tilstanden tilsier at timen må opprettholdes.
Vi ber de pasientene dette gjelder, kontakte den aktuelle avdeling på ukedager for nærmere informasjon.
Øyeblikkelig hjelp vil fortsette som vanlig.