HELSENORGE

SSHF velger å fjerne offentlige postlister på nettsiden

I påvente av at SSHF utarbeider bedre kontrollrutiner før publisering av offentlig journal velger SSHF å fjerne disse midlertidig fra sykehusets nettside, sshf.no.

​Retten til innsyn i postlistene er fortsatt til stede, og SSHF vil behandle innsynsbegjæringer på vanlig måte.