HELSENORGE

Statsråden fikk presentert planene for UiO Campus sør

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe var på besøk i Agder mandag denne uken. Under ett av møtene ble han presentert for Sørlandet sykehus’ planer om desentralisert medisinutdanning i samarbeid med Universitetet i Oslo – UiO Campus sør.

Gøril Hannås, UiA, Nina Mevold, SSHF, statsråd Ola Borten Moe og stortingsrepresentant fra Agder (Sp) Gro-Anita Mykjåland. Foto: UiA
- Dette var et godt møte der viktige aktører på Agder i sitt møte med statsråden understreket behovet for desentral medisinutdanning, sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold.

Politikere i regionen og Universitetet i Agder, UiA, hadde invitert statsråden for å presentere deres planer for og ønsker om etablering av psykologistudiet i Agder.

Sørlandet sykehus deltok for å gi statsråden innsikt i mulighetene som ligger i å hente medisinstudenter til Agder fra Oslo. Og at Sørlandet sykehus HF og kommuner kan ta imot flere studenter om regjeringen øker studieplasser i Norge, noe som behandles politisk nå.

​- Lokale utdanninger gir bedre rekruttering og robuste helsetjenester i distriktene, var ett av Nina Mevolds poenger i møte med Borten Moe.

Også fylkesordfører Arne Thomassen deltok i møtet. I sitt innlegg la han vekt på behovet for å øke de helsefaglige profesjonsutdanningene.

- Mange studenter har praksis i nærheten av sitt studiested, og finner jobb i samme region etterpå, sa han og pekte på den offentlig utredningen «Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene».

- Her argumenteres det for betydningen av å opprettholde og forsterke institusjoner for høyere utdanning i distriktene både for å sikre rekruttering til sentrale samfunnsområder, men også for å bedre levekårene, sa han.

Mevold pekte også på at erfaringer fra Bodø viser at desentralisert medisinutdanning medfører at medisinstudentene blir værende etter endt utdanning.

- Medisinstudentene som tok de siste to årene i Bodø har valgt å bli. Dette er positivt både med tanke på å rekruttere allmennleger i små distriktskommuner og til sykehusene, sier hun.​


Frå venstre, leiar av By- og stedsutviklingsutvalet i Kristiansand Ole Magne Omdal (Sp), stortingsrepresentant Eivind Drivenes (Sp), styreleiar i KS Agder Gro Bråten (Ap), viserektor for forsking og tverrfaglege satsingar Hans Kjetil Lysgård, fylkesordførar Arne Thomassen (H), viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Gøril Hannås, statsråd Ola Borten Moe, rektor Sunniva Whittaker, ordførar i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap), administrerande direktør ved Sørlandet sjukehus HF Nina Mevold og stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland (Sp).
Foto: UiA​