Stenger varmtvannsbassenget i Arendal

Stenger varmtvannsbassenget ved sykehuset i Arendal med umiddelbar virkning.
 

Sørlandet sykehus HF har besluttet å stenge varmtvannsbassenget ved sykehuset i Arendal med umiddelbar virkning. Grunnen er dårlige forhold ved toaletter og dusjfasiliteter for pasienter og besøkende, noe som vanskeliggjør renholdet og dermed øker risikoen for smittespredning.

- Vår smittevernoverlege har vurdert varmtvannsbassenget og tilhørende lokaler, og konkluderer med at det er nødvendig å avvikle tilbudet av smittevernmessige årsaker. Vi kan ikke gamble med brukernes helse, og velger å følge smittevernets anbefalinger og stenger dermed varmtvannsbassenget med umiddelbar virkning, sier administrerende direktør Nina Mevold ved SSHF.

Helseforetaket har avtale med leietakere. De utløper 31. desember. Disse vil nå bli informert, slik at de kan vurdere avtaler med andre leverandører. Også berørte kommuner og Brukerutvalget ved SSHF blir informert.

- Jeg har forståelse for at tilbudet er viktig for mange. En stengning av bassenget vil føre til en reduksjon i den enkelte brukers fysiske og psykiske velvære. Vi beklager at vi er nødt til å stenge, sier Nina Mevold.

Treningen som foregår i svømmebasset er ikke en nødvendig del av den spesialisert behandling og rehabilitering på sykehusnivå.

- SSHF ser ikke at vi i nær framtid vil kunne ha økonomisk mulighet til å sette bassenget i en slik stand at det kan gjenåpnes. Vi håper derfor brukerne ser seg om etter alternativer, som eksempelvis Frolandia i Froland, sier Mevold.

Fakta:
Varmtvannsbassenget ved Sørlandet Sykehus Arendal benyttes i dag av brukere med psykiske og somatiske plager. Brukerne betaler leie for benyttet tid i bassenget.

Per i dag er det aktiviteter hver ukedag i bassenget. Totalt varierer det fra 60 – 80 enkelbrukere per uke.

Brukerne er bredt representert fra psykiatrisk post i Arendal, ulike revmatismepasienter i Aust-Agder, egentreningsgrupper, pårørende av barn med handicap, baby- og barnesvømmegrupper og ulike ressursgrupper i Arendal kommune.
 
Kontaktperson: Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør SSHF, tlf. 905 06 133, signy.svendsen@sshf.no