HELSENORGE

Stor deltakelse i COVITA-studien

Snart har 800 personer sagt ja til å delta i COVITA-studien som er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus. Målet med studien er å finne ut om personer som har hatt covid-19 utvikler immunitet eller antistoffer mot sykdommen etterpå.

Man skal også se på risikofaktorer for å bli smittet av covid-19 samt forekomsten av langtidsplager.

For å få mer kunnskap om immunitet etter covid-19 sykdom, skal personer som har testet positivt for koronavirus på halsprøve i Agder og Telemark få tilbud om antistoff-testing hver sjette måned gjennom to år.

– I tillegg trenger vi kontrollpersoner som har testet negativt på korona halsprøven. Til nå har vi allerede om lag 300 som har hatt covid-19, og 500 kontroll personer. Vi er utrolig glade for hver av disse deltagerne, sier overlege ved Sykehuset Telemark og prosjektleder for studien Anne Kristin Møller Fell.

I den andre delen av COVITA-studien skal forskerne se på risikofaktorer for å blir smittet av covid-19.

–Vi vet at eldre, og de med underliggende sykdom har høyere risiko for å bli alvorlig syke, hvis de blir smittet av covid-19. Men vi vet ikke om det fins andre risikogrupper. Det vil vi se nærmere på

Anne Kristin Møller Fell

I tillegg skal forskerne også kartlegge mulige langtidsplager og følgesymptomer etter covid-19 sykdom. Denne deles av studien ledes av Sørlandet sykehus. Fra norske og utenlandske studier er det kjent at noen har vedvarende hoste, tung pust og nedsatt smak- og luktesans etter koronavirusinfeksjon. Noen rapporterer også om en følelse av utmattelse sier forsker og nevrolog Randi Eikeland, som er prosjektansvarlig for studien i Agder.

Hva slags langtidsplager er det pasientene får? Og hvor mange er det som får langtidsplager? Det er stort behov for mer kunnskap om mulige langtidsplager etter covid-19 sykdom og vi synes det er spennende og ikke minst viktig å få samlet inn data på dette. Et godt kunnskapsgrunnlag vil være viktig i arbeidet med å håndtere nye bølger av pandemien, sier Eikeland.

Her er mer info om studien: Covita-studien