HELSENORGE

Svarrutiner

Her finner du som pasient informasjon om svarrutiner og svartider for de ulike laboratorieavdelingene ved SSHF.

​Svartiden kan variere på ulike analyser og undersøkelser. Noen analyseres samme dag, andre må sendes samarbeidende laboratorier.

Laboratoriene gir ikke prøvesvar direkte til deg som pasient. Prøvesvar går til den lege/institusjon som har bestilt analysene. Informasjon om prøvesvarene får du fra legen som kjenner din medisinske historie, og kan se svarene i sammenheng med denne.

De vanligste biokjemiske- og immunologiske analysene vil bli analysert, vurdert og besvart samme eller påfølgende virkedag som prøven mottas. Enkelte analyser utføres sjeldnere.

Svar på mikrobiologiske undersøkelser varierer fra 1-2 dager til 1 uke.

Ved Avdeling for patologi varierer svartidene for de forskjellige undersøkelsene fra 1 til 4 uker.

Fant du det du lette etter?