Teststasjon for pasienter

Sykehuset kaller inn til testing av enktelte pasientgrupper som skal til behandling på sykehuset.

Enkelte pasientgrupper vil bli innkalt til test for koronavirus før de kommer til timeavtale ved Sørlandet sykehus.

Det er helsepersonell på poliklinikken hvor du har timeavtale, som vurderer hvorvidt du skal testes for koronasmitte.

Dersom du skal testes vil du få beskjed per telefon eller brev med tid og sted for oppmøte. 

Testingen vil som regel skje to dager før avtalt behandling. Du bør helst ankomme teststasjonen i egen bil. Du bør beregne noe ventetid.

Teststasjonen for pasienter ligger på følgende steder:

Kristiansand: På parkeringsplassen ved direktørens hage på Eg.
Arendal: Utenfor rød personalbrakke
Flekkefjord: Øvre parkeringsplass


Testen blir tatt med en tynn bomullspinne, som blir ført bak i nese og svelg. Selve testen blir tatt mens du sitter i bilen, og tar som regel bare ett minutt. Deretter sendes prøven til analyse.

Det kan ta opptil to døgn før du får svar på prøven. Svaret blir sendt til helsepersonell på poliklinikken, som kontakter deg med svaret.

Fra og med 21. mai innfører sykehuset hurtigtest av pasienter i aldersgruppen 15-25 år.

Prøvesvar

Du kan selv sjekke svaret på prøven på helsenorge.no

Bomullspinnen som benyttes under koronatesten