Tid for å prioritere de som trenger det mest

Korona-pandemien gjør det nødvendig å yte helsehjelp til de som trenger det mest. Da må pasienter som kan vente på helsehjelp, bli nødt til å vente litt lenger.

Vi må fremover prioritere øyeblikkelig hjelp og de sykeste pasientene. Mange av våre pasienter vil derfor oppleve å få en telefon fra sykehuset med beskjed om at timeavtalen er utsatt. Behandling som man allerede har ventet på kan bli skjøvet ut i tid. Noen vil også få beskjed om at møtet med legen vil skje over telefon eller video. Et fysisk møte med psykologen vil også kunne bli erstattet med et møte via skjermen. Alle slike beslutninger vil selvsagt bli gjort etter helsefaglige vurderinger.


Alle som får sine avtaler endret, vil bli kontaktet av sykehuset – per telefon eller per brev. Hører du ikke noe fra oss, betyr det at din avtale er uendret, og du skal møte som planlagt.

Jeg håper på forståelse for dette, og takker for at alle er tålmodige i denne krevende tiden vi er i.

Dersom du er syk, eller av andre årsaker ønsker å endre eller avbestille timen, gjør du dette på minjournal.no.

Du finner oppdatert pasientinformasjon på www.sshf.no/beredskap.

Med vennlig hilsen,
Nina Mevold
administrerende direktør.