Tilbyr trombektomi fra nyttår

Sørlandet sykehus skal tilby mekanisk trombektomi fra 1. januar 2019. Administrerende direktør innstiller på at tilbudet legges til sykehuset i Kristiansand.

- Nå får pasientene i vår landsdel det samme tilbudet som befolkningen i andre deler av Helse Sør-Øst. Dette betyr mye for behandlingsresultatet til pasienter med alvorlig hjerneslag, sier fagdirektør Per Engstrand.

Utvider tilbudet i regionen
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok tidligere i juni at Sørlandet sykehus HF og Akershus universitetssykehus skal etablere tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt, som dagbehandling i 2019 og med full døgndrift fra 2020. Vedtaket om organiseringen av tilbudet i regionen kom etter en utredning gjennom flere faser.

- Trombektomi vil være aktuelt for om lag 40 av de rundt 500 pasientene som behandles for hjerneslag i Sørlandet sykehus per i dag. Prosedyren, utfisking av blodpropp i hjernen, kan forhindre at pasientene får invalidiserende følger av hjerneslaget, som lammelser og tap av taleevnen, sier Engstrand.

25. juni er det drøftingsmøte med tillitsvalgte, og deretter vil administrerende direktør beslutte hvor tilbudet skal legges.