Urolog-utdanning sertifisert for tredje gang

Den europeiske urologi-sammenslutningen EBU har sertifisert urologi-utdannelsen ved Sørlandet sykehus for fem nye år.

Sørlandet sykehus og Sykehuset i Vestfold er de eneste foretakene i Norge med en slik europeisk sertifisering.

I 2009 var Sørlandet sykehus først ute i Norge med denne sertifiseringen. Målet den gang var å høyne utdanningsnivået ytterligere. Det har resultert i at EBU har sertifisert SSHF for tredje gang.

EBU arbeider for å forbedre og optimalisere urologisk virksomhet i Europa. Sentralt i dette arbeidet står sertifisering av sykehus som utdanner nye urologer. Utdanningen bedømmes gjennom et omfattende søknadsskjema samt et besøk av EBU-inspektører. Sertifiseringen gjelder for 3 eller 5 år, avhengig av antall poeng som oppnås.

EBU-inspektører besøkte SSHF i mars i år.

Besøk av EBU-inspektører i mars i år: Fra venstre Marius Rebek (EBU-inspektør), Brita Høvik (LIS2 og b-gren), Marita Nilsen (LIS2 og b-gren), Ovidiu Barnoiu (urolog), Aage Andersen (urolog) og Han van der Zee (EBU-inspektør).

- Gjennom forbedringer vi har gjort siden forrige sertifisering har vi lykkes med å oppfylle EBUs strenge krav for femårssertifisering. Det motiverer oss til videre arbeid med urologiutdannelsen, sier Aage Andersen og Ovidiu Barnoiu.

- For urologene i Sørlandet sykehus gir denne sertifiseringen en bekreftelse på at SSHF holder et høyt nivå på utdanningen av nye urologer, sier de to, og legger til:

- Sertifiseringen innebærer en anerkjennelse av urologiutdanningen vår. Det gjør oss attraktive som utdanningssted og bidrar til rekruttering av nye urologer.