Helsenorge

Utvidet bruk av munnbind blant ansatte ved sykehuset

Sørlandet sykehus innfører utvidet bruk av munnbind for ansatte som følge av økt smittepress i deler av regionen.


Helsepersonell ikler seg munnbind