Helsenorge

Utvikler helsetjenesten for revmatikere i Polen

Sørlandet sykehus og kristiansandsbedriften DiaGraphIT er partnere i et polsk-norsk forskningssamarbeid som er tildelt 14 millioner kroner av EØS-midlene for sosial og økonomisk utjevning. Det treårige forskningsprosjektet skal forbedre behandlingen av pasienter med revmatiske sykdommer.

Tone Speilberg Birkenes

- For DiaGraphIT er dette et internasjonalt gjennombrudd. Vi utvider det geografiske markedet, og kan bidra til at flere helsepersonell kan følge opp pasienter med revmatiske lidelser enda bedre, sier Tone Speilberg Birkenes.

Hun er daglig leder i DiaGraphIT, som blant annet står bak programvaren GoTreatIT® Rheuma.


IKT-verktøyet brukes i oppfølging og behandling av pasienter med revmatiske sykdommer på norske og finske sykehus. Produktet skal nå videreutvikles for polske sykehus og det polske markedet i et større samarbeid.

Glenn Haugeberg

- Vi ser fram til forskningssamarbeidet med Krakow University Hospital, som også driver grunnforskning. Prosjektmidlene finansierer blant annet forskning på effekt av medisinske og ikke-medisinske intervensjoner, ved både barneleddgikt og for voksne med kroniske, revmatiske inflammatoriske leddsykdommer, sier professor og seksjonsleder Glenn Haugeberg ved revmatologisk seksjon i Sørlandet sykehus.


Prosjektet involverer også grunnforskning ved Krakow universitet på disse sykdommene.

Revmatologisk seksjon vil ha en sentral rolle i prosjektet. Polske leger og sykepleiere skal nå dra nytte av kompetansen og erfaringene som seksjonen har opparbeidet seg over mange år.

- Gjennom GoTreatIT® Rheuma-programmet kan våre pasienter rapportere sin helsetilstand hjemmefra, i forkant av konsultasjonen, gjennom sikker innlogging på nett. Systemet gir en grafisk oversikt over sykdomsforløpet knyttet opp mot den medisinske behandlingen. Dataene som lagres blir gjenbrukt i pasientjournaler, til systematisk kvalitetssikring i klinikken, i nasjonale kvalitetsregistre og i forskning, sier Haugeberg.

Dette vil nå bli prøvd ut ved universitetssykehuset i Krakow og fem andre polske sykehus, trolig til glede for mange flere etter hvert:

- Utprøvingen og samarbeidet vil trolig føre til at vi kan utvikle ny funksjonalitet i programmet, som igjen kan bidra til å gi enda bedre pasientbehandling. DiaGraphIT har også utviklet produkter innen andre medisinske fagområder, og vi ser helt klart potensialet i dette for det polske markedet. Det betyr mye for oss, sier Birkenes i DiaGraphIT.