Vi trenger folk!

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring og ønsker å bistå i kampen mot koronaviruset? Da ønsker vi at du registrerer deg hos oss.

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Vi tar direkte kontakt med deg dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell.

Foreløpig er det bare mulig for personell som er utdannet innenfor helse, med minimum fagbrev, å melde seg til helserelaterte oppgaver i Sørlandet sykehus, men behovene for ekstra personell kan endre seg fortløpende.

Registrer deg


Alderspensjonister kan også registrere seg og jobbe uten å tape pensjon
Alle yrkesgrupper som er nødvendig for å møte ekstraordinære behov i sammenheng med koronautbruddet, og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan fremover jobbe så mye man vil til vanlige lønnsvilkår
så lenge det er knyttet til koronavirusutbruddet.


Som ledd i å bekjempe koronaepidemien, trenger SSHF å kartlegge tilgjengelig helsepersonell. Registrerte opplysninger vil kun bli benyttet til dette formålet.