Teststasjon for ansatte

Det er iverksatt testing av ansatte ved Sørlandet sykehus og deres pårørende over 18 år i samme husstand, som har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, tungpust).

Ansatte som skal på jobb de nærmeste dagene kan testes dersom de har følgende kliniske symptomer:

  • akutt innsettende luftveissymptomer som hoste/feber/tungpust
  • diaré/magesmerter
  • endret smak- og luktesans

Ansatte i pasientnært arbeid testes ved lettere symptomer som:

  • sår hals, forkjølelse, snue og nysing

Spesielt sårbare grupper vurderes for testing selv ved milde symptomer.


Indikasjon for testing av Covid 19 av ansattes pårørende som bor i samme husstand som den ansatte og som er over 18 år. De som prioriteres for testing er:
  • Pårørende som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpust
  • Pårørende som legen mistenker har Covid 19

Kontakttelefon for koronatesting hverdager (og ved behov, enkelte helger):

Arendal:​ 37 01 40 32
Mandag-fredag: klokken 08.30‑11.00

Flekkefjord: 38 32 98 32
Mandag-fredag: klokken 09.00‑10.00

Kristiansand: 38 07 32 32
Mandag-fredag: klokken 08.30‑11.00
Lørdag: klokken 08.30‑10.00

Prøvesvar

Du kan selv sjekke svaret på prøven på helsenorge.no