Teststasjon for ansatte

Det er iverksatt testing av ansatte ved Sørlandet sykehus og deres pårørende over 16 år i samme husstand, som har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, tungpust).

 

Se oppdatert sjekkliste for kriterier og telefonnummer til teststasjon.

Se sjekkliste for testkriterier