HELSENORGE

Viktige befaringer i pasientrom

Mange innspill til forbedringer har kommet etter at omlag 100 personer har besøkt prøverommet, en kopi av pasientrommet i Nybygg psykisk helse.
- Befaringene er helt uvurderlige. Det har stor nytteverdi å se, ta på og oppleve rommet og badet, sier klinikkoordinatoren.

Tester sengemøbelMedarbeidere fra alle faggrupper i Psykiatrisk sykehusavdeling har vært på befaring, i tillegg til noen pasienter, representanter for brukere og pårørende, tillitsvalgte og verneombud.

Også husøkonomen og teknisk avdeling besøkte prøverommet, som er bygd opp i en garasje ved HABU på Eg. Rommet har reelle mål, møbler og materialer slik det er planlagt og prosjektert så langt.

Omvisning inngang pasientrom

Lys, brytere, spesialdør og vindu er på plass. Befaringene har som mål å særlig teste funksjonalitet og robusthet.

Befaring pasientrom

Et spesialgulv er lagt, en himling som ivaretar kravet til akustikk er montert, og et nydesignet dagsengemøbel er plassbygd.

servant til pasientrom

En uknuselig servant er utviklet spesielt for dette bygget, etter utfordringer med å få et slikt baderomsmøbel godt nok i andre lignende bygg.

befaring baderom

Badet er på 3,5 m2, uten dusjvegger. Mange ser utfordringer med vannsøl.

- Noen er overrasket over romfølelsen. Tilbakemeldingene og utfordringer som prosjektet må jobbe videre med, er blant annet kvaliteten på baderomsdøra, muligheten for vannsøl på badet, hengningsfare ved enkelte funksjoner, dybden på dagsengen og skarpe kanter. Det stilles også spørsmål ved om møblement er for lite robust, sier klinikkoordinator i KPH, Kjell Yngvar Nilsen.

oppsummering utenfor i grupper

Alle innspill er notert ned underveis, og noen har kommet i etterkant.

Hensikten med alle innspill er å få de 80 pasientrommene til å fungere best mulig for dem som skal motta behandling der og arbeide der.

Sykehuset har en måneds tid til befaringer, deretter skal robusthet testes ved at man skal forsøke å ødelegge inventar.