HELSENORGE
Revidert nasjonalbudsjett

Viktige signaler om desentralisert medisinutdanning

Denne uken la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Her gir regjeringene tydelige signaler om fremtidig satsing på desentralisert medisinutdanning, og Agder nevnes spesifikt.

- Det ligger foreløpig ikke penger til etableringen i revidert nasjonalbudsjett, men regjeringen benytter anledningen til å slå fast at den velger å satse på desentralisert medisinutdanning fremfor å åpne nye medisinutdanninger. Det er godt nytt for etableringen av UiO Campus sør der vi allerede fra høsten 2023 venter de første medisinstudentene, sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold.

I revidert nasjonalbudsjett skriver regjeringen at «det (er) viktig at de eksisterende medisinutdanningene tar en større del av helsetjenesten i bruk i utdanning av leger».

- Det er nettopp det vi nå gjør i Agder. I likhet med helseforetaket og kommunene i Agder, ser også regjeringen at desentrale studiemodeller kan gi økt rekruttering av leger i distriktene etter endt utdanning, og at vi på denne måten også utnytter ubrukt praksiskapasitet utenfor de store studiebyene, sier Mevold.

- I Agder ønsker vi en styrket desentral modell velkommen. Flere medisinstudenter på Agder vil gi gevinster for både sykehuset og kommunene som trenger tilfang av leger, legger hun til.​