Koronainfeksjon og blodgivning

Vil du gi rekonvalesensplasma?

Blodbanken søker blodgivere som har hatt koronainfeksjon. Antistoff hos slike givere kan hjelpe andre koronasyke. Givning skjer i Arendal og Kristiansand.

Illustrasjonsbilde fra en av våre blodbanker.

Personer som har gjennomgått infeksjon med covid-19 kan danne antistoff mot koronavirus som gir beskyttelse (immunitet). Overføring av plasma med slike antistoff (såkalt rekonvalesensplasma) kan hindre alvorlig forløp av sykdommen hos pasienter med infeksjon, og kan også beskytte utsatte pasientgrupper eller personell som er utsatt for smitte. 

Blodbankene i SSHF deltar i et nasjonalt prosjekt der vi ønsker å tappe plasma fra deg som er etablert blodgiver og som har gjennomgått covid-19, med tanke på å gi dette til pasienter. Slik tapping vil foregå i Arendal og Kristiansand.

I prosjektet vil vi teste om du har utviklet antistoff mot koronaviruset. Det kan bli aktuelt å tappe plasma flere ganger fra deg. Det må gå minst 28 dager fra du er frisk og til du kan gi plasma.

Vi ønsker at du melder deg til din lokale blodbank dersom du:

  • Er godkjent blodgiver OG
  • Har fått påvist infeksjon med covid-19 (påvist i prøve tatt fra nese/svelg) ELLER
  • Har sterk mistanke om gjennomgått infeksjon (for eksempel etter nærkontakt med andre som har påvist virus).

Dersom du ønsker å gi rekonvalesensplasma, men ikke er blodgiver, kan du melde deg som ny blodgiver via www.giblod.no eller ved å ringe til din lokale blodbank. Du må oppfylle vanlige krav til blodgivere, se https://sshf.no/behandlinger/bli-blodgiver eller last ned appen «Blodbanken».