Utviklingsplan 2035

Vi forbereder oss på framtidige utfordringer. Det blir stadig flere eldre i befolkningen og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske og medisinske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Samtidig har vi begrensede økonomiske rammer. Hvordan skal vi løse det økende behovet for spesialisthelsetjenester og gi alle i Agder god pasientbehandling de neste 15-20 årene?

Utviklingsplan 2035 er et svar på det.

Vi vil skape din helsetjeneste gjennom å tilby det ypperste av medisinsk kunnskap, utnytte teknologiske nyvinninger, samarbeide i nettverk og forme gode bygg. Vi har satt oss mål på lang og kort sikt, for å gi et best mulig helsetilbud til  hele befolkningen på Sørlandet.

Utviklingsplan 2035 kortversjon

Utviklingsplan 2035 og strategi 2018 fullversjon

Vårt arbeid

Vi arbeidet lenge og grundig med utviklingsplanen, gjennom to faser. Vi brukte “Veileder for arbeid med utviklingsplaner” i arbeidet. Våre fagfolk, brukerorganisasjoner, ansatte og ledere i kommunene, interesseforeninger, politikere og andre samarbeidspartnere deltok.

En foreløpig prosjektrapport med underlag og tilleggsanalyser fra første fase var på høring vår/sommer 2014. Høringsuttalelser den gang ga verdifulle innspill til utviklingsplanen og var en viktig del av grunnlaget for anbefalingene i rapporten som ble styrebehandlet 5. februar 2015.

Syret vedtok da å videreutvikle strukturen med tre sykehus i foretaket, og ba administrerende direktør legge fram utviklingsplanen til endelig behandling etter at Nasjonal helse- og sykehusplan forelå. I andre fase, gjennom 2017, oppdaterte vi nåsituasjonen, utviklingstrekk og beskrev utviklingsstrategier for sykehusene i foretaket.

Siste versjon av planen var ute på høring fra desember 2017 til mars  2018. 44 høringsinnspill kom inn. Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 ble vedtatt av styret i SSHF 12. april 2018.  


Kontakt oss på e-post


Fant du det du lette etter?