Høring

Utviklingsplan 2035 med strategiplan 2018-2020 ligger nå ute på høring. Vi håper på konstruktive og gode innspill fra deg som er engasjert i utviklingen av sykehuset på Sørlandet. Utviklingsplanen blir ferdigstilt etter at høringsperioden er avsluttet 1. mars 2018.

Status: Aktiv
Høringsfrist: 1. mars 2018

Høringsbrev
Høringsdokument

Send inn høringssvar
Referanser som ikke er publisert på andre nettsider:
Referanse  1: Prosjektmandat Utviklingsplan 2030
Referanse 11: Omdømmeundersøkelsen 2017 - Sørlandet
Referanse 15: Rapport PPO kartlegging SSHF
Referanse 32: Delprosjekt rehabilitering
Referanse 35: Akuttmedisinsk kjede - rapport
Referanse 40: Kartlegging av teknisk tilstand ved SSHF 2016, Multiconsult AS
Referanse 41: Arealeffektiviseringsprosjekt, rapport
Referanse 41: Arealeffektiviseringsprosjekt, presentasjon
Referanse 46: Tilbakemelding fra Helse Sør-Øst etter dialogmøte 26.10.2017
Referanse 71: Arbeidsgrupper for ortopedi og gastrokirurgi ved Flekkefjord sykehus


Vi ønsker høringsuttalelser om både prosessen og innholdet i høringsdokumentet. Det går fram av høringsskjemaet i lenken over hvilke temaer vi spesielt ønsker tilbakemelding på.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss på e-post: utviklingsplan@sshf.no

Les innsendte høringssvar

Vi publiserer alle høringsinnspill her, ukentlig. Høringssvar blir ikke publisert dersom de bryter med personvernet eller inneholder hatefulle, diskriminerende eller ærekrenkende ytringer.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.