Høring

Utviklingsplan 2035 med strategiplan 2018-2020 var ute på høring fra 1. desember 2017 til 1. mars 2018. Vi fikk konstruktive og gode innspill fra mange som er engasjert i utviklingen av sykehuset på Sørlandet.

Høringsfrist: 1. mars 2018

Høringsbrev
Høringsdokument


Referanser som ikke er publisert på andre nettsider:
Referanse  1: Prosjektmandat Utviklingsplan 2030
Referanse 11: Omdømmeundersøkelsen 2017 - Sørlandet
Referanse 15: Rapport PPO kartlegging SSHF
Referanse 32: Delprosjekt rehabilitering
Referanse 35: Akuttmedisinsk kjede - rapport
Referanse 40: Kartlegging av teknisk tilstand ved SSHF 2016, Multiconsult AS
Referanse 41: Arealeffektiviseringsprosjekt, rapport
Referanse 41: Arealeffektiviseringsprosjekt, presentasjon
Referanse 46: Tilbakemelding fra Helse Sør-Øst etter dialogmøte 26.10.2017
Referanse 71: Arbeidsgrupper for ortopedi og gastrokirurgi ved Flekkefjord sykehus

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss på e-post: utviklingsplan@sshf.no

Les innsendte høringssvar

Vi har publisert alle høringsinnspill her fortløpende. Høringssvar blir ikke publisert dersom de bryter med personvernet eller inneholder hatefulle, diskriminerende eller ærekrenkende ytringer.

Kvinesdal kommune
Per Sørensen
Aust Agder fylkeskommune, fylkesrådet
Evje og Hornnes kommune
Fagråd traumatologi
Aust Agder fylkeskommune
Østre Agder
Valle kommune
Astrid N. Campbell, hygienesykepleier og konst.adm.enhetsleder Smittevernenheten
Tillitsvalgte SSA
Fagforbundet
Organisasjonsavdelingen
Farsund, Flekkefjord, Lund og Sirdal kommune
Med.avd SSF og kir.avd SSF
Grimstad kommune
Somatikk SSA
Diabetesforbundet Agder
A.Tveiten seksjonsoverlege Nevrologisk avdeling, leder slagforum Agder
Sykehusapotekene
Lillesand kommune
Iveland kommune
Brukerutvalget SSHF
Smittevernenheten
Aksjonskomiteen Bevar Flekkefjord sykehus
Forskningsenheten
Stiftelsen SSA i våre hjerter
Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring
Birkenes kommune
Medisinsk serviceklinikk SSHF
Fagavdelingen SSHF
Norges Handikapforbund NHF Flekkefjord og Omegn
Vennesla kommune
Norsk sykepleierforbund
Lister pårørende- og brukerutvalg
Tillitsvalgte og hovedverneombud SSF
Universitetet i Agder
Somatikk Kristiansand
Sunnaas sykehus
Lindesnesregionen
Vest Agder legeforening
Hægebostad kommune
Lyngdal kommune
Hovedarbeidsutvalget og HR seksjonen
Kristiansand kommuneFant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.