Kompetansenettverket

BarnsBeste er en ledende nasjonal kompetanseaktør innen fagfeltet barn som pårørende.

Om kompetansenettverket

BarnsBeste arbeider for at barn som pårørende og deres familier får oppfølgingen de har behov for. Dette gjør vi gjennom rådgivning, systemarbeid, fagutvikling, forskning og formidling. Målgruppen er myndigheter, institusjoner og organisasjoner, kompetansemiljøer og fagpersoner innen helse og oppvekst.

Å være et kompetansenettverk, innebærer at BarnsBeste arbeider gjennom nettverk som består av aktuelle aktører og ressurspersoner.

Arbeidet gjennom nettverk er førende for prioriteringer og hvordan vi løser oppgavene i BarnsBeste. Nettverksarbeidet består av innhenting av forskningsbasert-, erfaringsbasert- og brukerkunnskap, innspill og høringer, diskusjoner og samarbeid.

Andre nettverk opprettes også i arbeidet med konkrete oppgaver og samhandling generelt om barn som pårørende.

BarnsBeste er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst drifter nettverket og er leder i styringsgruppen som består av alle de fire regionale helseforetakene. Sørlandet sykehus har ansvaret for driften.

Kontakt oss

E-post:
Postadresse: Postboks 416, 4604 Kristiansand

Våre ansatte

Våre ansatte

Vårt arbeid

Faglige prinsipper for vårt arbeid:

 • Kunnskapsbasert
  Forskning, praksis og brukererfaring inkluderes i alt arbeid.
 • Nettverksbasert
  Aktuelle nettverk inkluderes i planlegging, gjennomføring og implementering av alt arbeid.
 • Praksisverdi
  Arbeidet gjennomføres slik at det er aktuelt for målgruppen og slik at ressursene kan tas i bruk etter intensjon.


Våre arbeidsområder:

 • Juridiske avklaringer
  BarnsBeste besvarer henvendelser og formidler mangler, behov for endringer og ulik praksis knyttet til juridiske problemstillinger.
 • Kompetanseheving
  BarnsBeste utvikler nasjonale opplæringsressurser og bidrar med faglige anbefalinger basert på forskning, fagutvikling og praksiserfaringer. Vi identifiserer kunnskapshull og initierer aktuell forskning. BarnsBeste bidrar i tillegg til å sette kompetanse i barn som pårørende-arbeid i system.
 • Organisering av barn som pårørende arbeid

  BarnsBeste bidrar med kunnskap og anbefalinger til organisering av barn som pårørende-arbeidet gjennom utvikling av fagprosedyrer og annet systemarbeid. 

 • Pasient- og pårørendeinformasjon
  BarnsBeste utvikler felles nasjonal pasient- og pårørendeinformasjon, og bidrar til å gjøre informasjonen tilgjengelig for pasienter, pårørende og folk flest i aktuelle offentlige kanaler.

 • Samhandling
  BarnsBeste bidrar til samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommune ved å inkludere barn som pårørende-arbeidet i aktuelle kliniske og administrative systemer, programmer, og ved å prøve ut modeller for samhandling. Vi legger også til rette for samhandling mellom aktuelle kompetansemiljøer og andre aktører med relevans for fagfeltet.

   

Våre oppgaver:


 • Rådgivning
  BarnsBeste bidrar med rådgivning gjennom deltakelse i styringsgrupper, referansegrupper, arbeidsgrupper, gjennom høringsuttalelser og direkte forespørsler pr e-post og telefon.
 • Fagutvikling
  BarnsBeste driver fagutvikling basert på prinsippene kunnskapsbasert praksis, nettverksbasert og praksisverdi. Eksempler er systematisk litteratursøk, kunnskapssamling, tekstarbeid, utvikling av praksisverktøy, utvikling av fagprosedyrer og utvikling av ressurser for barn og familier. Fagutviklingen foregår i tett samarbeid med våre nettverk og relevante samarbeidspartnere.
 • Systemarbeid
  For at barn som pårørende-arbeidet skal ha praksisverdi er det viktig å bistå/samhandle med aktuelle myndigheter om å inkludere barn som pårørende i offentlige dokumenter og satsinger. BarnsBeste arbeider for at oppgaveløsningen er kompatibel med systemene som skal ta løsningen i bruk. Eksempler er kliniske systemer, kvalitetssystemer, organisatoriske systemer, kommunikasjonssystemer, plattformer og nasjonale retningslinjer.
 • Forskning
  I tillegg til å drifte et nasjonalt forskernettverk på fagfeltet barn som pårørende, bidrar BarnsBeste inn i forskning gjennom aktiv forskning og deltakelse i eksterne forskningsprosjekter.
 • Formidling
  BarnBeste formidler kunnskap og erfaringer knyttet til barn som pårørende. Formidlingen skjer blant annet gjennom foredrag, facebook og fagblogg. BarnsBeste har som ledende kompetanseaktør innen barn som pårørende også et samfunnsansvar for å bringe kunnskap om barn som pårørende ut til samfunnet.

Vårt mandat


Mandat for BarnsBeste

Våre nettverk

Arbeidet gjennom formelle nettverk er førende for prioriteringer og hvordan vi løser oppgavene i BarnsBeste. Nettverksarbeidet består av innhenting av forskningsbasert-, erfaringsbasert- og brukerkunnskap, innspill og høringer, diskusjoner og samarbeid.

Forskernettverket

Koordinatornettverket

MinoritetsnettverketFant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.