Smittekontroll besøkende

Har du hoste? 
Har du tung pust? 
Har du feber/feberfølelse? 
Har du tap av smak- eller luktesans? 
Kommer du fra en bosituasjon hvor det er påvist covid‑19? 
Har du hatt nærkontakt med en person med påvist covid‑19? 
Har du vært utenfor Norge siste 10 dager? 
Er du blitt virustestet for covid‑19 de siste fire dager? 

  Jeg har noen  'ja'‑svar    Jeg har svart 'nei' på alt 
 
 
 
 
 
 

Fant du det du lette etter?