HELSENORGE

Søkeresultat

 

 

Tarmscreening1990417.11.2022 08:35:5517.11.2022 08:35:55Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft er et offentlig helsetilbud som gis til innbyggere i Norge fra fylte 55 år Screeningprogrammet har som mål å oppdage tarmkreft STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/behandlinger{BC83E9EA-0F5F-4C72-8715-FCC5B644AFD8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4959;164959
Kognitiv terapi hos barn og unge23856020.01.2022 13:35:3020.01.2022 13:35:30Grunntanken i kognitiv terapi er at tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre Fokuset i denne behandlingsmetoden er at vi sammen ser nærmere på innholdet i tankene og STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/behandlinger{BB4644D7-FB2C-4338-B9FD-37577BD80FB1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4959;164959
Psykoser hos barn, unge og voksne - mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser, pakkeforløp23856106.10.2022 08:01:5106.10.2022 08:01:51Nasjonale pasientforløp ved psykose skal bidra til at de som trenger det skal få en rask avklaring om det foreligger en psykose som trenger behandling For å sikre at du får god STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/behandlinger{AB63099F-B167-4E4C-8BE0-537275CEC196}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4959;164959
Atferdsvansker hos barn og unge23856206.10.2022 08:16:5506.10.2022 08:16:55Atferdsvansker eller atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom kjennetegnes av ulike former for regelbrytende eller utagerende atferd Atferden gjentas over tid og er tydelig utenfor STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/behandlinger{94A64768-BDEF-4019-867E-99E884E4D867}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4959;164959
Lekeobservasjon23856420.01.2022 13:37:5420.01.2022 13:37:54Lekeobservasjon benyttes for å utforske hvordan et barn opplever verden Gjennom lek og i kontakt med en terapeut formidler barn følelser, viser evne til å stå i kontakt og lar STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/behandlinger{CC4BE41C-9A00-4CDE-B470-1B9347A23504}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4959;164959
Sosial angst - veiledet internettbehandling23857407.10.2022 09:23:5107.10.2022 09:23:51Sosial angst - veiledet internettbehandling, DPS Lister Flekkefjord Sosial angst er den vanligste angstlidelsen i Norge og kjennetegnes av en vedvarende frykt for at andre skal STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/behandlinger{EC3F252E-5791-46EA-93D7-9B5AEFB939B8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4959;164959
Depresjon - veiledet internettbehandling23857510.11.2022 12:47:3010.11.2022 12:47:30Inngår i behandlingsprogrammet Depresjon hos voksne Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene Den er kjennetegnet ved sterk og vedvarende nedstemthet, mindre interesse og STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/behandlinger{870D9217-D762-46B0-A4C0-E05E00885CB5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4959;164959
Panikklidelse - veiledet internettbehandling23857610.11.2022 12:49:4210.11.2022 12:49:42Et panikkanfall er en intens følelse av frykt for at det vil skje noe forferdelig, og innebærer et sterkt kroppslig ubehag Vanlige opplevelser er hjertebank, svimmelhet, skjelving STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/behandlinger{910DD6A1-FB01-4CC0-93DD-5209477BDA3E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4959;164959
Pleuratapping23860915.10.2021 10:45:1515.10.2021 10:45:15Lungene ligger i hver sin pose i brysthulen Noen pasienter kan få væske i lungene Da kan det være behov for å tappe væsken, enten for å kartlegge årsaken til væskedannelsen STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/behandlinger{0C0314A7-DFBC-4FC2-BAEC-31C40A02225A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4959;164959
Røntgen av tykktarm hos barn23872804.04.2022 11:02:2504.04.2022 11:02:25Dette er en røntgenundersøkelse hvor vi bruker kontrast for å fremstille endetarm og tykktarm Denne behandlingen/undersøkelsen foregår flere steder Det er av stor betydning at barn STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/behandlinger{B1210722-A7EB-4229-92C3-F6EC936D2D04}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4959;164959

Fant du det du lette etter?